يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

ویدئو

کمپین من - هم ( Me-Too ) ،نقش قوانین اسلامی در گستردگی آزار جنسی، تجاوز به زنان و قتل های ناموسی

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

موضوع سخنرانی:نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنران برنامه: مهرداد درویش پور 

زمان:سه شنبه 4 آگوست 2020 برابر با 14 مرداد 1399