سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰

ویدئو

توضيح

در ارتباط با برآمد ۱۴ فعال سياسی و مدنی، قراری به نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق) با مضمون "نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» و «محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری فعالان مدنی ـ سیاسی» ارائه شده بود که کنگره بررسی مجموعه قرارها را به شورای مرکزی منتخب واگذار کرد و شورای مرکزی هم در نخستين جلسه مجازی آن قرار را تصويب کرد. اين اعلاميه در رابطه با اجرای قرار تهيه شده است.

رژیم جمهوری اسلامی این زنان را به خاطر مبارزه آنان برای عدالت و آزادی و رفاه مردم،دستگیر و زندانی کرده است! گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، احزاب سياسی و نهادهای مدنی را فرا می خواند که بە هر شکل ممکن اعتراض و مخالفت خود را با این محاکمە نشان دهند و از فعالان سياسی و مدنی می خواهد که در اعتراض به این محاکمات نمایشی که برای ارعاب کارگران و روزنامه نگاران صورت می گیرد، در روز ١٢ مرداد مقابل دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ گرد هم بيآيند.

فعالین کارگری، دانشجویی و مدنی را آزاد کنید!

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)