رفتن به محتوای اصلی

تقی روزبه

هابرماس، جنگ‌غزه و رویکرد تناقض‌آمیز* 16.11.2023 - 09:46
قتل تکان دهنده داریوش مهرجوئی و وحیده محمدی فر و مظنون اصلی؟ 17.10.2023 - 13:26
جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟ 19.09.2023 - 15:28
خودفریبی و اعتراف ضمنی پیمایشگران رژیم نسبت به ابعاد نافرمانی اجتماعی زنان 06.09.2023 - 11:47
با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟ 01.06.2023 - 00:31
هم پیاز را خورد و هم چوب را! 02.05.2023 - 05:00
نگاهی به دو واقعه سیاسی روز 22.04.2023 - 21:48
پرسش‌هایی پیرامون صحت و سقم سند نشست سرداران سپاه و خامنه‌ای؟ 23.03.2023 - 13:32
منشور شش نفره، منشورهمبستگی یا تفرقه؟ -بخش اول 16.03.2023 - 17:06
تعلیق دموکراسی در نشست « آینده جنبش دموکراسی خواهی» 15.02.2023 - 09:46
۹ نکته در نقد وکالت‌خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون 01.02.2023 - 11:14
یک به صفر به‌ سود جنبش! 01.12.2022 - 01:07
دو بیانیه مهم کارگری، در راستای اعتصاب سراسری و تقویت قدرت دوگانه 29.11.2022 - 02:37
سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم 06.09.2022 - 20:40
اندر ربط سیانور و قصاص با دخیل بستن رضاپهلوی به سپاه برای عبوراز نظام موجود؟! 01.09.2022 - 01:18
ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران! 27.08.2022 - 23:16
معمای مذاکرات هسته ای و جهانی سرگشته از آن! 19.08.2022 - 13:44
شش محورصورت بندی مبارزه ضداستبدادی و دخیل در ماهیت خروجی و دموکراتیک آن و توضیحاتی پیرامون چندانتقاد 26.07.2022 - 20:17
نقدی بریک مناظره! 24.07.2022 - 10:34
بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن! 12.07.2022 - 20:26
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم 23.06.2022 - 19:31
چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟ 10.06.2022 - 10:11
جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دو سوی آن صف آرائی کرده اند! ( بخش اول) 09.05.2022 - 00:34
نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن 09.03.2022 - 16:52
رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟ 12.02.2022 - 10:54
بازتاب جدال گذشته و حال پیرامون صورت بندی انقلاب ها و خیزش ها و جامعه گرائی و دولت گرائی در آن* 18.12.2021 - 21:11
خیزش مردم اصفهان، خودویژگی‌ها و آموزه‌های آن! 05.12.2021 - 10:19
برجام در اتاق تنفس مصنوعی!؟ 27.11.2021 - 08:47
بحران زیست محیطی، وضعیت اضطراری و زمانمند، بن بست در بالا، و حالا چی؟ 18.11.2021 - 10:38
کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)! 06.11.2021 - 18:00
آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد 31.10.2021 - 19:45
از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن! (بخش اول) 21.10.2021 - 18:04
نگاهی به تشدیدتنش بین حکومت اسلامی و جمهوری آذربایجان 06.10.2021 - 20:35
نسبت تصویرآخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل از اوضاع بحرانی جهان با راه حل های پیشنهادی او 29.09.2021 - 19:35
آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد! 15.09.2021 - 20:26
تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟ 16.08.2021 - 22:18
نعل وارونه خامنه ای و شاید «شام آخر»! 04.08.2021 - 08:56
تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم! 19.07.2021 - 20:11
پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی» 10.07.2021 - 21:57
کابوس بازگشت مجدد ترامپ به صحنه انتخابات آمریکا! 05.07.2021 - 09:18
زمانی برای سرمستی و سرخوشی خامنه ای! 30.06.2021 - 15:09
جنایتکار با پای خود به «میدان» آمده است! به استقبالش بشتابیم! 19.06.2021 - 20:47
آن چیز مهمی که خامنه ای عامدانه از آن سخن نگفت؟! 04.05.2021 - 10:52
محل واقعی منازعه کجاست؟ 30.04.2021 - 10:12
نظریه «دولت‌های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعاً موجود دارد؟ 17.04.2021 - 22:26
ایستاده در ملتقای سلطنت و جمهوریت در قابی با هنرمندان، به چه معناست؟ 19.03.2021 - 19:59
انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟! 26.02.2021 - 19:49
چرا رژیم از بنیان گذارخودهم عبور می کند؟! 11.02.2021 - 22:47
وقتی «گربه» مجبور می شود پنجول بکشد! و تضادهای درونی رژیم وارد مدارجدیدی می شود! 10.02.2021 - 18:57
ایجاب و نفی جنبش ها در نزدآلن بدیو و تناقضات- بخش اول 12.01.2021 - 10:34
غلیان بحران انتقال قدرت در آمریکا، و بسامدهای آن در رژیم ایران! 07.01.2021 - 19:55
تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی! 22.12.2020 - 10:57
در بزرگداشت محمدملکی که حتی در بستربیماری و تا واپسین دم از مبارزه علیه استبداد و برای آزادی باز نایستاد*... 03.12.2020 - 21:50
خامنه ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه بر قوه مجریه! 27.11.2020 - 22:16
انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ! 02.11.2020 - 15:36
آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟ 07.10.2020 - 20:21
بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن 30.09.2020 - 01:30
سکانس دوم نبردآمریکا با شورای امنیت سازمان ملل، و ادعای آغاز«فصل جدیدی» در روابط ایران و آژانس! 26.08.2020 - 20:43
گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا وارد نقطه عطف تازه ای شده ایم؟ 19.08.2020 - 23:11
نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن 17.08.2020 - 20:10
تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟ گذر از تعادل لرزان و شکننده کنونی! 01.08.2020 - 20:08
چهار نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله 24.07.2020 - 20:14
تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش! 16.07.2020 - 21:38
جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه! 30.06.2020 - 13:05
آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال! 08.06.2020 - 09:26
پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن! 07.05.2020 - 22:44
بیواقتصاد سیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی! 03.04.2020 - 14:10
پیرامون وضعیت اضطراری و چهار گزاره برون رفت مرتبط با آن! 21.03.2020 - 16:11
دو مطلب! 20.02.2020 - 21:27
پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن! 11.02.2020 - 23:02
نسبت تنور سرد نمایش انتخاباتی رژیم با رویکرد تحریم گسترده آن! 05.02.2020 - 20:38
پیرامون نمایش «معامله قرن» 29.01.2020 - 22:55
دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده! 28.01.2020 - 08:58
آکسفام: مردم می پرسند که آیا میلیاردرها (به عنوان میلیاردر) باید وجود داشته باشند یا نه؟ 25.01.2020 - 09:24
گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنوائی برای آن یافت نمی شود! 21.01.2020 - 09:11
قدرت و متافزیک قدرت! 16.01.2020 - 22:17
معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم! 15.12.2019 - 14:29
سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش «طبقه متوسط» 01.12.2019 - 19:25
از هفت روزی که ایران را تکان داد! 25.11.2019 - 22:47
فرمان سرکوب و تشدیدمقاومت! 19.11.2019 - 23:11
ورود جنبش به فازدوم و چالش های پیشاروی آن 18.11.2019 - 18:03
بن بست دیپلماسی و پی آمدهای آن؟ 29.09.2019 - 12:21
حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون! چه خبراست؟ 28.08.2019 - 11:50
نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش! 25.08.2019 - 10:05
خاتمی و این بار حضوری کمیک در صحنه سیاسی! 24.07.2019 - 20:53
شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟ 22.07.2019 - 20:57
توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا! 17.07.2019 - 23:25
آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟ 10.07.2019 - 21:58
پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن* 24.06.2019 - 00:47
به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای! 08.06.2019 - 18:44
از نمایش قدرت نظامی تا به‌کارگیری آن، چقدر فاصله هست؟ 11.05.2019 - 18:56
طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان! 10.03.2019 - 01:16
نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟ 24.01.2019 - 00:08
کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها 21.01.2019 - 20:20
جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت‌های اجتماعی تراز نوین، و ابداع سیاست بدیل! 20.12.2018 - 21:26
نگاهی به دو راهبردژیژک برای خروج از بحران 27.11.2018 - 21:15
رویش گفتمان ضدسرمایه داری 19.11.2018 - 22:01
نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری 09.11.2018 - 01:23
با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟ 27.10.2018 - 21:36
قدرت بحران و بحران قدرت! 24.10.2018 - 20:38