سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - فرانسه

حزب چپ ایران(فدائیان خلق)- فرانسه ایرانیان مقیم پاریس را فرامی خواند که در گردهمائی سه تشکل دموکراتیک: شورای دمکراتیک - پاریس ( برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران)، هماهنگی ایرانیان - پاریس (در حمایت از کارگران اعتصابی) و جمعیت کردهای مقیم فرانسە؛ در روز یکشنبه ساعت سه بعدازظهر در میدان جمهوری برای همراهی، همگامی و دفاع از حقوق مشروع و صنفی کارگران اعتصابی در سراسر ایران شرکت نمایند تا صدای حق طلبانه کارگران اعتصابی ایران را پر طنین نمائیم.

سرکوب، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی تازگی ندارد، این حکومت چهار دهه است که با زیر پا گذاشتن اصول اولیه اخلاقی، دستگیر شدگان را با شکنجه وادار به اعترافات دروغین و اجباری می کند. هدف از اعدام فقط حذف نیروهای مخالف نیست، ترس از برآمد جنبش دیگری است که پس از خیزش دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ هستی حکومت را به خطر می اندازد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همه ایرانیانی که از این رفتار ضد مردمی رژیم برانگیخته شده اند، دعوت می کند که برای احترام به جانباختگان و به منظور اعتراض به دروغ فریبکاری حکومت اسلامی در گردهمائی میدان سنت میشل پاریس شرکت کنند.

دهکده جهانی پارک کورنوو (در حومه پاریس) محل پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در راه:

 

 آزادی و دمکراسی؛

 برابری و عدالت اجتماعی,

 صلح، دوستی و همبستگی جهانی!

ین جنبش با فراهم کردن امکان مشارکت همگان در آن روحیه همبستگی و مشارکت شرکت‌کنندگان را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر آن‌ها اعلام می‌کنند که خواهان عدم شرکت احزاب و سندیکاها در این جنبش هستند و تمام تلاش خود را بکار می‌برند تا این جنبش را «غیرسیاسی» نشان دهند. این نحوه برخورد هم به خاطر دوری این اقشار از احزاب سیاسی موجود و هم برای این است که مانع یارکشی احزاب و سندیکاها و بقول جلیقه زردها "سوءاستفاده" آن‌ها از این جنبش شوند.

بهمن امینی سال‌ها یکی از فعالان سیاسی و فرهنگی فرانسه بود و حضوری پر رنگ در حرکات سیاسی و حقوق بشری داشت. حتی در دوران بیماری که نمی‌توانست مستقیما در حرکات اعتراضی و حقوق بشری حضور داشته باشد، با ارائه پیشنهادات و نظراتش، می کوشید در مبارزه علیه استبداد و برای استقرار دموکراسی نقش ایفا نماید.