دوشنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۸ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)