شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گفتگوی یدی بلدی، فعال سیاسی و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و صادق کار، مسؤل گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق

همراه با فایل‌های صوتی پرسش و پاسخ حاضرین

یکشنبه 14 بهمن 1397 برابر با 3 فوریه 2019