چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

زنان

 قتل های ناموسی در ایران

برنامه اینستاگرام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) گروه کار زنان 

مهمان برنامه :رضوان مقدم فعال حقوق زنان 

زمان برنامه :سه شنبه 29 مهرماه 1399 برابر با 20 اکتبر 1399

فایل صوتی برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران.

سخنران: مهدیه گلرو – فعال سیاسی و فمینیست

لینک های مصاحبه ها و سخنرانی های مهرداد درویش پور در ارتباط خشونت جنسی.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند.

سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ بوقت اروپای مرکزی و ساعت ۲۱ بوقت ایران

سخنران: خانم زهرا باقری شاد – روزنامه نگار، شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینتر سکشونالیتی

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) گروه کار زنان برگزار میکند

کمپین علیه خشونت ناموسی

زهرا باقری شاد روزنامه نگار شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینترسکشونالیتی

زمان :سه شنبه 8 سپتامبر 2020 (16 شهریور 1399)

ساعت 21 بوقت ایران برابر با 18:30 بوقت اروپا و 12:30  بعدازظهر بوقت شرق امریکا و کانادا

خشونت "خانگی" علیه زنان و به ویژه خشونت و آزار جنسی تنها بزهکاری و جرمی در دنیا است که در آن به جای مرتکب شونده قبل از همه قربانی احساس گناه، شرم یا بی آبرویی کرده و در بسیاری از اوقات خود را مقصر می داند. امری که رغبت و جرأت آنان را در اعتراض به این خشونت ها کاهش داده و حتی ترس از مقصر شناخته شدن و نکوهش شدن توسط افکار عمومی باعث سکوت قربانیان می شود.

در این گفتگو ضمن پرداخت به واکنش رضا خندان همسر نسرین ستوده و پدر آتنا دائمی این موضوع بررسی شده است که چگونه در حالی که حکم اعتراضات مدنی و آزادی بیان می تواند با مجازات های سنگین روبرو شود، اما قتل ناموسی و دیگر خشونت ها علیه زنان می تواند با مجازات های کمتری روبرو شود یا اصلا مجازات نشود.

 

سخنران: مهرداد درویش پور استاد دانشگاه ملاردالن و پژوهشگر حوزه جنسیت، مردانگی و مهاجرت

گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار میکند:

موضوع سخنرانی:نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنران برنامه: مهرداد درویش پور 

زمان:سه شنبه 4 آگوست 2020 برابر با 14 مرداد 1399

ساعت 21 شب بوفت ابران 18:30 بوقت اروپا و 12:30 بعدازظهر بوقت آمریکا و کانادا

 

 

وبینارهای کمپین علیه ناموس پرستی را با سخنرانی مهمی از فاطمه کریمی پی می گیریم. او به این مساله خواهد پرداخت که چرا نباید خشونت های ناموسی را به یک منطقه و اتنیک خاص تقلیل داد.