دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

اشکبوس طالبی

بحث و گفتگو با اشکبوس طالبی، استاد رشته روانشناسی و پژوهشگر فرهنگی                                                                          

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۷ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۹ انجام شده است