جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸

اساسنامه

پیش نویس اساسنامه«تشکل نوپا» را که گروه کار آیین نامه و اساسنامه تهیه کرده است در زیر مشاهده می‌کنید.

ما بزودی پیش‌نویس آیین‌نامه و تا مدتی دیگر پیش‌نویس اساسنامه همراه پیشنهادات آلترناتیو در هر بخش آن را به رفقا عرضه خواهیم کرد. البته پیش از ارائه پیش‌نویس‌ها به رفقا، بر اساس مصوبه گروه کار اساسنامه، این اسناد را در اختیار رفقای حقوقدان که برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند قرار خواهیم‌داد تا نظر کارشناسی آن‌ها را نیز جویا ‌شویم.