جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اینک که او دیگر در میان ما نیست، مهر خود را از خود در قلب و جان ما به یادگار، به ودیعه، گذاشت و رفت. رفت، همانند بسیار پدران و مادران داغ‌دار دیگر، بی‌آنکه شاهد دادخواهی از بیدادی باشد که در حق او، در حق پسرش و در حق دیگر آزادی‌خواهان سربلند این سرزمین اعمال شد، که همهٔ آنان را چون فرزند دلبند خود دوست داشت.

رمز این حیات ققنوس وار چیزی نیست جز این‌که تا استبداد، تبعيض، ستم و بهره‌کشی هست، مبارزه هم هست. در برابر خاطره تابناک فدائیان جان‌باخته سر فرود می‌آوریم و بر اتحاد چپ و ائتلاف نيروهای جمهوری‌خواه برای گذار از استبداد مذهبی تأکید دارد.

ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می‌دانیم و اين انتظار را داريم که شما پشتيبان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سیاست‌های آن نقش ايفا کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا، زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.