سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

مهرداد درویش پور

 

آیا اعتراض‌های خوزستان به سوی سراسری شدن می‌رود؟

زمینه‌های این جنبش و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با دی ۹۶ و آبان ۹۸

جنبش‌های اجتماعی در ایران و رابطه آن با اپوزیسیون

تبعیض اتنیکی و نقش آن در اعتراض‌های خوزستان

در چند گفتگو (از جمله با کانال جمهوری ایرانی، تلویزیون کلمه، ایران اینترناسیونال) دربررسی اعتصاب کارگران و اعتراضات عمومی اخیر به قطع برق وکمبود آب وچشم انداز آن که به چالش هرچه بیشتر نظام در "میدان" در عصر "پسا انتخابات" منجر شده است، از جمله به نکات زیر پرداختم.

جامعه ایران و گرایش‌های سیاسی آن به شدت متکثر است. برای نمونه همه "براندازان" از یک گرایش نیستند و در میان آنان از چپ گرایان رادیکال تا سلطنت طلبان و جمهوری‌ خواهان و گروه‌های اتنیکی نیز وجود دارند . بگذریم از این که بسیاری هم به جای اصلاح طلب یا برانداز خود را تحول طلب می‌خوانند. وانگهی تداوم جنبش پوپولیستی در ایران مانع از آن است که کمتر کسی به جز "مردم" گروه خاصی را مخاطب خود قرار دهد!

 

در گفتگو با تلویزیون ایران اینترناسیونال  درباره بیانیه تحریم انتخابات 150 نفر از کنشگران داخل و خارج از کشور که من هم یکی ازامضا کنندگان آن هستم، گفتم: تلاش حکومت برای انسداد سیاسی بیشتر و نگرانی از آینده، گرایش های گوناگون و سخت متکثر را در همگرایی گسترده در تحریم انتخابات به هم نزدیک کرده است. توضیح دیگرم این بود که بیش از این که بیانیه تحریم ها مردم مردد را به صرف نظر کردن از رای دادن وادارد، عمل شورای نگبهان، تهدید ها علیه تحریمیان و واکنش خامنه ای که نگرانی او را به نمایش می گذارد و نخستین مناظره مضحک انتخاباتی بردامنه تحریمیمان می افزاید. علاه برآن اشاره کردم این بیانیه تاکید دارد که "میدان" و "خیابان" (اعتراضات خیابانی، اعتصابات و حرکت های مستقل از حکومت) و نه صندوق رای به حوزه اصلی چالش نظام بدل شده است.

مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی جمهوری‌خواه همراه ما و شما می‌گوید: رای_نمیدهم

این شبه کودتای انتصاباتی برای یکپارچه کردن هرچه بیشتر نظام و بسته تر کردن آن را باید با تمام قوا برهم زد. امروز سلطنت طلب و جمهوری خواه و چپ و راست و اصلاح طلب و انقلابی و مذهبی و غیر مذهبی همگی باید در تحریم ملی این شبه انتخابات گسترده ترین همگرایی را نشان داده تا بتوانند این حرکت حکومت را به عقب رانده یا دستکم آنرا به شدت هزینه دار کنند.

تحریم انتخابات و تاثیر آن در اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور

دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن در سوئد

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 برابر با 20 می 2021

زمان: ساعت 21:00 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی

ترس از بدتر شدن اوضاع البته بخشی از رئال پلیتیک برای جلب آرای مردم به شرکت کمتر در موقعیت‌های معینی است که در همه جای دنیا شاهد آن بوده و هستیم. اما توسل به چنین روشی همچون یک قاعده، چه صادقانه باشد، چه عوامفریبانه، تنها روشی برای کاهش سطح توقعات مردم است که زهری برای دمکراسی است.

با آ‌ن‌که تبعیض‌های قومی و موانع ساختاری در حاشیه‌نشینی و جداسازی قومی بسیار مهم هستند، ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه‌گونه برخی از خارجی‌تباران در جدال با موانع ساختاری موجود توانسته‌اند موقعیت خود را در جامعه به‌بود بخشند؟ اگر بپذیریم انگیزه، پیشینه و توانایی افراد در میزان «به‌هم پیوسته‌گی» آن‌ها نقش دارد، آیا تئوری تبعیض ساختاری با این خطر روبه‌رو نیست که این عامل های و کنش بین اشخاص و محیط را دست کم بگیرد؟ موضوعی را که در تنوع وضعیت زنده‌گی گروه‌های مختلف در محیط‌های گوناگون مؤثراست؟

این سخنرانی که نگاهی ژرف، علمی و متفاوت به مقوله گفتمان امنیت گرایی و سیاست های همپیوستگی در سوئد و دیگر کشورها دارد توسط دکتر مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملردالن سوئد و مولف چندین کتاب مرتبط در این زمینه، ارائه خواهد شد.