سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

امیدوار، محمد

بحث و گفتگو با: دکتر محمد امیدوار، سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران                                                                     

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 5 بهمن 1397 برابر با 25 ژانویه 2019 انجام شده است