يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

گزارشگر «به پیش» از برلین - آلمان

گزارش مراسم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - برلین به همراه ویدئو کلیپ.

ابتدا خانم ژولیا ویدمن گرداننده برنامه از حزب چپ آلمان ضمن خوش‌آمد گویی به حاضرین، دلیل برگزاری برنامه، دلایل و نتایج انقلاب بهمن در ایران و نقش چپ‌ها در آن، را توضیح داد و سپس به معرفی سخنرانان، مهدی ابراهیم‌زاده از حزب چپ ایران (فداییان خلق) و نیما مواسات از حزب چپ آلمان و عضو پارلمان آلمان، پرداخت.