يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی»

 

میهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و هژیر عطاری

۴ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: خانم رُزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهرام مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان منصور فرهنگ، کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

میزگرد جمهوری خواهی - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان همایون علیزاده، حسن نایب هاشم، علی پورنقوی و هژیر عطاری 

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان: خانم فرزانه عظیمی و آقایان فرهاد فرجاد، کامبیز قائم مقام و پرویز مختاری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان پرویز نویدی، همایون مهمنش و کوروش پارسا

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۶ می ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان صادق کار، مهدی کوهستانی نژاد، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، مهدی فتاپور، حجت نارنجی و رضا علوی