چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

میهمانان برنامه:

 همایون مهمنش - سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

 مهدی فتاپور - اتحاد جمهوری خواهان ایران؛

 حسن زهتاب - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

بهروز ستوده - همبستگی جمهوری خواهان ایران

مجری: هزير عطاری

 

میهمانان: توران همتی، کامبیز قائم‌مقام، رضا علوی و امیر ممبینی

رضا علوی، علی پورنقوی و مزدک لیماکشی در میزگرد تلویزیون رنگین کمان

شرکت کنندگان در میز گرد: اسفندیار خلف، حجت نارنجی، مزدک لیماکشی، بهروز ستوده

همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب حزب چپ ایران (فدائیان خلق)...