شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بلژیک

حضور طیف‌های مختلف چپ مانند احزاب و شخصیت‌های کمونیست، سبز، سوسیالیست، جریانات مدنی و مترقی، انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی و روشنفکری بلژیکی و غیر بلژیکی و مهاجرین در این جشن بسیار چشمگیر بود. در این تجمع بزرگ انواع برنامه‌های سیاسی، هنری، فرهنگی و ... برگزار شد.

 

از شما دعوت می کنیم که از چادر حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مراسم اول ماه مه در بروکسل، دیدن کنید!                                                                                           

در راهپیمایی و مراسم بزرگداشت روز جهانی کار، اول ماه مه، مشارکت و شرکت می کنیم!

روز جمعه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - اول مارس ۲۰۱۹ میلادی در راهپیمایی سازمان عفو بین الملل بلژیک علیه مجازات اعدام شرکت کنیم!