سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

منیره برادران

بحث و گفتگو با منیره برادران فعال حقوق بشری در زمینه دادخواهی                                                                               

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 17 اسفند 1397 برابر با هفتم مارس 2019 انجام شده است