جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

برنامه ای از داریوش پارسا

بحث و گفتگو:

سخنرانان: دکتر مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی