جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

خسرو بندری

بحث و گفتگو با آقای خسرو بندری، مهندس کشاورزی و کارشناس مدیریت توسعه منابع آب                                                                                

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 9 فروردین 1398 برابر با 29 مارس 2019 انجام شده است