شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - اسن

در اين مراسم عده کثیری از غرفه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که حاوی عکس‌ها و شعارهای مبارزات کارگران ایران بود، بازدید نمودند و رفقای حاضر در غرفه به سؤالات بازدیدکنندگان پاسخ دادند.