سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹

احزاب چپ و مترقی در کانادا

- از تمامی سازمان‌های بین‌المللی که درزمینهٔ حقوق بشر و حقوق کار فعال هستند می‌خواهیم که در برابر اعمال سرکوبگرانه رژیم ایران تنها نظاره‌گر نباشند و درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی، ازجمله فعالان کارگری را داریم.