پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

کیانوش توکلی

پرویز نویدی، وهاب انصاری و احد واحدی، در گفتگو با سایت ایران گلوبال

گفت و گوی كیانوش توكلی با اقای امیر ممبینی در جریان همایش اولین گنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

كیانوش توكلی در گفتگو با فریدون احمدی، آرسن نظریان ،جمشید طاهری پور، فرهاد فرجاد، بهروز مطلب زاده، احمد پورمندی در اولین گنگره حزب چپ ایران

گفتگو در مورد سه موضوع محوری سند سیاسی: گذر از جمهوری اسلامی و چگونگی ان ، در باره اصلاح پذیری اصلاح طلبان و سر انجام در باره "سیاست اتحاد ها"

اقای جواد لعل محمدی و خانم راحله طارانی در گفتگو با سایت ایران گلوبال

سایت ایران گلوبال در گفتگو با مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی

گفتگوی سایت ایران گلوبال با راحله طارانی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مجید عبدالرحیم پور در گفتگو با سایت ایران گلوبال                                                                      

در این جنبش محرومترین اقشار، اقشار نیمه مرفه و حتی بخشی از سرمایه داران خواهان تولید حضور دارند. این ها همه ناراضی هستند و خواهان ادامه وضعیت موجود نیستند. این جنبش پایه اجتماعی وسیعی دارد. مردم آزادی می خواهند. این خواست ملی جامعه ایران بوده و هست مشارکت در امور دولتی و در امور خود را می خواهند عدالت می خواهند، قوه قضائیه دارد بیداد می کند