شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

کمیسیون سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بعد از انتشار سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره‌ی حزب، ما پیشنهادهای جدیدی از طرف دوستداران دریافت کردیم و بخش زیادی از آن‌ها در در متن جدید وارد شدند. متن حاضر، با اصلاحاتی که صورت گرفته است، متن نهائی سند سیاسی پیشنهادی کمیسیون به کنگره است.

کميسيون از دوستان حزب و رفقائی که در مورد سند سياسی اظهارنظر کرده و يا پيشنهاد داده اند، تشکر می کند

سند سیاسی پیشنهادی نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای اطلاع علاقه‌مندان به مباحث کنگره منتشر میشود. این سند توسط کمیسیون منتخب هیئت سیاسی - اجرائی تهیه و بعد از بحث در بین اعضای حزب و دریافت پیشنهادها دوباره مورد بازبینی قرار گرفتهاست. این سند اکنون برای اظهارنظر ياران و دوستان حزب، منتشر می شود.