يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

زیبا دنا

اعضای كنوانسيون مبارزه با كار كودكان موظف‌اند اقدامات فورى و مؤثر براى امنيت و از بين بردن بدترين اشكال كار كودكان كه در بالا ذكر شد فوريت قائل شوند و واژه «كودک» بايد به همه افراد زير هجده سال اطلاق شود.