چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

اعلاميه

. اهمیت دارد همهی جریانهای سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی، خواستار گذر از آن و بر استقرار جمهوری سکولار و دمکرات برآمده از رای مردم تاکید دارند، برای همراهی، هماهنگی و عمل مشترک متحد شوند. ایجاد ثقل نیرومندی از جمهوریخواهان ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

جمهوری اسلامی با نقض برابرحقوقی شهروندان ایرانی بر پایۀ تعلقات جنسی، مذهبی، سیاسی، ملی- قومی، ... (یعنی با نقض برابرحقوقی چنان که صیانت از آنها در اصول یک و دو منشور تصریح شده است) ناقض حقوق بشری مردم ایران است.

 

 

ما از آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل دانشجویان و دانشگاهیان دفاع می کنیم. باید به تهدیدها، احضارها، و محرومیت از تحصیل دانشجویان به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی پایان داده شود. نهادهای وابسته به‌ ارگان‌های سرکوب رژیم در دانشگاه‌های کشور برچیده شوند و فعالیت تشکل‌های دانشجوئی به رسمیت شناخته‌شود.

اداره امور سیاسی، نظامی، اداری و اقتصادی این بندر که از بزرگترین شریان‌های اقتصادی و از قطب‌های اصلی صادرات پتروشیمی و نفت در ایران است، به تمامی در دست گروهی از افراد امنیتی غیربومی قرار دارد. کسانی که به اهالی عرب این شهر نگاهی آمیخته به تبعیض‌ و تحقیر دارند و آنها را عامل "بیگانه" و "دشمن" می‌نامند. اینان از پیش چنین توجیه شده‌اند که در این بندر دارای اهمیت کلیدی برای جمهوری اسلامی، هیچ ناآرامی سیاسی ولو در حد اعتراضات اقتصادی آرام هم جایز نیست.

صدها خانواده که عزیزانشان را از دست داده اند واکنش جامعه بین الملل به کشتار غیرمنتظره معترضان مسالمت جو را دنبال می کنند. هزاران انسان که در زندان محبوسند از سوی مقامات ایران تحت فشارند که به جرایم ناکرده اعتراف کنند. اقدام فوری شما در این مورد ضروری است.

در قبال مصافی چنین نابرابر، به انجام وظیفه مشترک برخیزیم. نام هر جانباخته ای که جمهوری اسلامی با سیه دلی او را به تیر بست و کشت بیابیم و رو نما کنیم. گرچه به همت کوشندگان دفاع از حق و شان انسان هر روز نام های دیگری از قربانیان کشتار اخیر به لیست کشته شدگان افزوده می شود، ناروشنی ها اما هنوز هم بسیارند. بکوشیم که نام هر "نا معلوم" با ذکر حتی المقدور محل و زمان مرگ و دستگیری وی به اطلاع فعالان حقوق بشر برسد.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تبدیل عراق به منطقه نفوذ و اهرم فشار برای خنثی‌سازی رویکرد تهاجمی دولت آمریکا و به گروگان گرفتن عرصه سیاسی آن با تقویت گروه‌های شبه‌نظامی، نه تنها نقش مخربی در سیاست داخلی عراق ایجاد کرده است، بلکه در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، امنیت ملی ایران را با ایجاد تیرگی در روابط دو ملت به خطر انداخته و هزینه سنگینی بر مردم ایران نیز تحمیل کرده است.

شکنجه‌گران جمهوری اسلامی ماموریت دارند که با شکنجه‌های روحی وروانی بازداشت شدگان را به اعتراف هایی در تایید سناریوی از پیش اعلام شده توسط خامنه‌ای مبنی بر سازماندهی اعتراضات از ‌"خارج" مجبور سازند و به این ترتیب هجوم بی‌شرمانه و ددمنشانه‌ی خود علیه خیزش اعتراضی مردم را موجه جلوه دهند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با توجه به نیازهای این لحظات خطیر همه‌ی مبارزان آزادیخواه باورمند به حق حاکمیت مردم را به اشتراک عمل مبارزاتی فرامی‌خواند. تنها راه موثر کمک به تداوم جنبش در جهت تغییر توازن قوا به نفع گذار از جمهوری اسلامی، حضور اپوزیسیونی متحد یا دست‌کم هم‌سو در سپهر سیاسی کشور است.

برای کم اثر کردن ضرباتی که مستبدان حاکم به تن و جان مردم زده‌اند، می بایست همگی ما با ابتکارات خود به یاری آسیب دیدگان و خانواده‌ی جانباخته گان بشتابیم. بکوشیم همراه دیگر جریانات، فعالان سیاسی و آزادیخواهان کشورمان به‌هر طریق ممکن نام هر بازداشتی را که می دانیم و به دست می‌آوریم بی‌درنگ به اطلاع مدافعان حقوق بشر در ایران و نهادهای حقوق بشری در جهان برسانیم.