جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

اعلاميه

به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها‌، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، عدم امکان گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است.

بنابر آمار رسمی دستمزد پرستاران در نازلترین سطح در میان کارکنان دولتی قرار دارد. بخش بزرگی از پرستاران در بخشهای دولتی مشغول بهکار هستند. حتی همین سطح نازل دستمزدها هم به موقع پرداخت نمی شود و به گفتهی معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخشی از مراکز با معوقهی ۱۰ ماهه و طلب اضافه کاری های ۸ ماه روبرو می شود.

هدف اصلی این اصلاحیه توسط قوه‌ی قضائیه سلب استقلال نیم‌بند نهاد وکالت و وابسته کردن آن به قوه‌ی قضائیه به عنوان رکن مهم حاکمیت است. کانون وکلا، برخی از اساتید حقوق، گروهی از تشکل‌های وکلا و بالغ بر ۱۲ هزار وکیل طی بیانیه‌های جداگانه مخالفت خود را به این روند غیرقانونی اعلام کرده و بیان داشته‌اند که این رویکرد موجب از بین رفتن حق دفاع منصفانه‌ی مردم و خدشه به ابزار دفاعی مستقل در برابر حاکمیت می شود.

این تراژدی، پیامدی از رفتارهای ستمگرانه نهادینه شده این حکومت علیه زحمتکشان افغانستانی است که سال‌ها در ایران کار کرده و جان کنده‌اند و حاصل زحمت آنان به حساب رشد اقتصادی و آبادانی کشور ما تمام شده است.

علم و هنر همزاد یکدیگرند و به‌همراه همدیگر، سازنده‌ی فرهنگ جامعه. جمهوری اسلامی هیچ کدام از این دو را برنمی‌تابد و لبه‌ی تیز «انقلاب فرهنگی» آن، بیش و پیش از همه، گردن هنر و اهل قلم را نشانه گرفته‌بود. این نشانه‌گیری نیز نه تنها برای مسخ کردن آن، بلکه بس فراتر، از بهر نابودی هر آن‌چیزی بود که در خود نشان از خلاقیت هنری و آزادگی فکری داشت.

وجود و تداوم تحریمهای اقتصادی آمریکا مقابلە با بیماری کرونا را دشوارتر و موجب افزایش خسارات جانی و مالی، رکود، بیکاری و فقر و گرانی و کمبود دارو و وسایل درمانی می شود. کارگران بیشترین آسیب ها را تا کنون از بابت تحریم ها متحمل شدەاند. ادامە این تحریمها و اصرار بر حفظ آنها توسط دولت امریکا درد و رنج مردم ما را بیشتر می کند. برداشتن این تحریم ها بدون دست کشیدن حکومت از دخالتها و سیاستهای ماجراجویانە، پرهزینە و زیانبار آن در امور کشورهای منطقە و تغییر آنها ناممکن بە نظر می رسد.

تردیدی نیست که نقض فاحش حقوق انسانی مردم در این حکومت نهادینه شده‌است و حاکمان حتی در دوران کرونا نیز هم‌چنان بدون توجه به نیازهای جامعه به تشدید آن ادامه می دهند. اما وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک است که با فشار به جمهوری اسلامی، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حق حیات زندانیان دیگر در شرایط بحرانی کنونی دفاع کنند.

رفقا، خواهران و برادران زحمتکش کە در رژیم استبدادی، فاسد و ناکارآمدجمهوری اسلامی تحت استثمار و ستم شدید قرار دارید و بە زیر خط فقر راندە شدەاید! بە این تشکل‌ها بپیوندید، ازآنها حمایت و برای رهایی کارگران و معلمان زندانی تلاش و مبارزە کنید، رهایی از فقر و استبداد و برخوردار شدن از زندگی شایستە، هم حق شماست و هم با وجود تشکل مستقل ممکن است.

فقط طی دو هفته‌ی گذشته ده ها فعال مدنی و سیاسی احضار، دستگیر و به زندان محکوم شده اند. محاکم قضائی تحت فرمان رئیسی آدمکش منصوب خامنه‌ای ولی فقیه در شرایط ی که ویروس کرونا جان زندانیان را در زندانها به خطر انداخته دست به محکومیت های جدید زده و فعالان سیاسی و مدنی را روانه زندان ها می کند.

جنایت بزرگ سی ام فروردین ۱۳۵۴، نابودی حلقهٔ اتصال تاریخی دو نسل از مبارزان آزادی‌خواه میهن ما بود. تأثیرگذاری بیژن جزنی در جنبش چپ و فدایی آن سال‌ها، مورد تردید نیست، اما واقعیت این روز، تنها در این خلاصه نمی‌شود که بیژن جزنی، که سرآمد دو نسل از انقلابیون چپ بود، از دامان یاران و میهن خود ربوده شد، در این بود که جای خالی این رهبر بزرگ و همراهان واپسین سفر شوم او در روزها و سال‌های انقلاب و پس از آن برای یکایک وابستگان به این دو جنبش هم‌زاد و تاریخی ملموس و عیان بود.