جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

اعلاميه

بازنشستگان در پرتو سازمانیابی و مبارزە‌ی سازمان یافتە و در پیوند، همراهی و همبستگی و مبارزە‌ی مشترک با کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزد و حقوق بگیران قادر خواهند شد دولت و مجلس را به عقب برانند و بە مطالبات‌شان دست یابند. هم اکنون در سايه‌ی این مبارزات و ادامە‌ی آن‌ها نشانە‌هایی دال بر عقب نشینی دولت و مجلس بر سر همسان‌سازی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشاهده می شود.

رفیق محسن رشیدی یکی از صمیمی‌ترین همراهان ما، انسانی فروتن، پر تکاپو، منضبط و استوار بود. حضور او با چهره‌ای صمیمی و احساسی عمیق و انسانی فراموش ناشدنی است. انسانی شریف بود که همه‌ی وجودش را در راه زندگی بهتر برای مردمان کشور خود گذاشت. در هر کجا بود، حضورش گرمابخش بود و تاثیری ماندگار در محیط خود داشت.

. سیاست ما اگر در شرایط «تحریم حداکثری»، تأکید بر مخالفت با مشی تحریم‌ های ترامپ و دفاع از مذاکره‌ی بی قید و شرط طرفین برای انجام مذاکره‌ی مستقیم بود، اکنون باید در رویکرد مذاکره‌ی بیدرنگ و بدون پیش شرط برای لغو تحریم‌ها، بسط چهارچوب برجام و آمادگی برای گسترش مذاکرات مشخصاً بر سر تنش زدائی در منطقه به منظور عادی سازی مناسبات با همسایگان و تأمین آرامش و اعتماد متقابل متناسب با توافق حاصله باشد.

 دست سپاه پاسداران در این منطقه تحت عنوان مقابله با خطرات امنیتی برای ارتکاب هر خشونتی در حق بلوچها بازتر از هر نقطهی دیگر از کشور است. اعدامهای گروهی بلوچها به جرم قاچاقچی و اشرار و برخورد تحقیر آمیز مداوم با آنها در اماکن عمومی و مراکز اداری، نشانگر رفتار روزمرهی حکومتیها در این استان است. راه پیشگیری از قاچاق و قاچاقچیان، کشتار مردم گرسنه نیست، بلکه ایجاد شغل، تأمین معیشت آنان و فقرزدائی از منطقه است.

شکوفایی تمدن بشری، حاصل جمعی تمامی زبان‌های دنیاست. زبان ضمن اینکه وسیله ارتباطی فرهنگی و ابزار تفکر جامعه است، در عین حال عامل تثبیت ملی و هستی فرهنگی، زبانی، اجتماعی یک ملت و یا متکلمان آن زبان است. زبان مادری همچنین، ثروت بزرگ و بی بدیلی از فولکلور، اندیشه و آفرینندگی و ارائه آن به جامعه بشری است. آموزش زبان مادری، نقش به سزایی در دوران کودکی در سلامت روانی و پیشرفت فکری و شکوفایی استعدادهای نهفته کودکان دارد و مهارت‌های بنیادی خواندن و نوشتن را افزایش و روند یادگیری را آسان می‌کند.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) حمایت خود را از کارزار «واکسن برای همه» اعلام میکند. ما خواهان آن هستیم که فرمول واکسن های تأیید شده کرونا بطور رایگان در اختیار همه کشورها و شرکت‌های داروسازی قرار گیرد. ما از خواست سازمان جهانی بهداشت در پایان دادن به انحصارگری ملی گرایانه واکسن کرونا حمایت میکنیم.

رفیق حمزه فراهتی به مهربانی، فداکاری، فروتنی و ازخودگذشتگی شهره بود. همگان او را انسانی می‌شناختند که سختی‌ها و بدبیاری‌ها را با تحملی شگرف پشت سرگذاشت وسیاوش وار پاکی و پاکباختگی خود را با گذشتن از آتش به همگان نشان داد. حمزه فراهتی از آنانی بود که هرگز نخواست نام درآورد و آوازه کند، اما در نیکی‌هایش بسی پرآوازه شد. حمزه دلی حساس و هنرمندانه داشت که برای سعادت مردم می‌تپید.

با این‌همه، مشخصه‌ی اصلی جنبش فدائی، در نقاد بودن، پرسشگری و نواندیشی، پذیرش خطا و بازسازی مداوم اندیشه و رفتارهای آن بوده و هست. این خصوصیت بارز در صفوف جنبش فدائی خلق، عامل مهمی در تداوم دگرگونی‌های مداوم فکری، برنامه‌ای و سیاسی آن به شمار می‌رود. این واقعیت را هر منصفی اذعان دارد که در میان جریان‌های فکری و سیاسی در ایران فدائیان بیش از همه در برخورد با خطاهای خود کوشا بوده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود نسبت به توزیع واکسن کرونا، هشدار داده و بر رفع تبعیض در این عرصه تاکید کردهاست. در همین رابطه، رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز تلاش برای تصاحب انحصاری واکسن را «نشانهی سقوط اخلاقی» دانسته و انحصارگری و ملیگرایی در توزیع واکسن را مانعی بزرگ در برابر چیرگی جهانی بر پاندمی کرونا دانستهاست.

چند ترور در هلند و تركيه و برنامه ریزی برای ترور در دانمارک و بمب‌گذاری در پاریس نشان می دهد که ماشين ترور رژیم دوباره راه افتاده ‌است. اين بار با خرج پول های کلان، برخی ترورها را به دست مافياها انجام می دهد. تروريسم جزو خصوصيات جمهوری اسلامی است و نمی تواند بدون توطئه و ترور مخالفين به حیات خود ادامه دهد.