جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

اعلاميه

ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی هرگونه تشديد تنش در منطقه  و روياروئی مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا را که می تواند به جنگی فاجعه آمیز علیه ایران تبدیل گردد و نيز ترور دولت امريکا را بشدت محکوم می کنيم.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) خواهان تنش زدائی از مناسبت دو کشور است؛ عملیات ایذائی جمهوری اسلامی و متحدان منطقهای آن علیه آمریکا در عراق، تشدید تنش و ترور توسط آمریکا را محکوم می کند. ما طرفین را به مذاکره و حل اختلافات خود بر سر میز مذاکره دعوت میکنیم. ادامهی روند کنونی می تواند اوضاع عراق را بی ثباتتر و جنبش مردم عراق برای تغییر در وضعیت کنونی را با مشکل جدی مواجه سازد.

ما نسبت به وضع پیش آمده در عراق که کاملاً هم مرتبط با ایران و سرنوشت آنست، به شدت ابراز دغدغه می کنیم و با نگرانی تمام هشدار می دهیم که نباید اجازه داد جمهوری اسلامی با این راهبرد منطقه ای که سالهاست در پیش گرفته، به ویژه با اتخاذ تاکتیک های فوق ماجراجویانه اخیرش، اوضاع ایران و جوار ایران را وخیم تر از آنی کند که هم اینک هست.

 رژیم حاضر به اعلام آمار جانباختگان و بازداشت شدگان نیست. منابع متعددی از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را اعلام کرده‌اند. هزاران تن در زندان‌ها و زیر شکنجه و آزار و اذیت بازجویان هستند تا به اعترافات دروغ علیه خود تن بدهند. خانواده‌های قربانیان زیر فشار هستند که علیه فرزندان خود و به نفع قاتلان آن‌ها شهادت دهند. رهبران جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود در سرکوب و کشتار شهروندان کشور نشده‌اند.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) امیدوار است که در سال جدید، بشریت بتواند شعله‌ی آتش جنگ در جهان را مهار کند، آتش افروزان و ماحراجویان را عقب بنشاند. استبداد را در هر آن‌جا که هست، از هم فرو بپاشاند. آسایش و رفاه جان بگیرد. تبعیض، مغلوب برابری گردد. کشتار و اعدام رخت بر بندد و صلح و دوستی بین ملت ها تقویت گردد.

جمهوری اسلامی که در ایجاد فضای ترس بر جامعه ناکام مانده است، مأیوسانه به خانواده‌ی جانباختگان که برای گرامیداشت خاطره‌ی عزیزانشان و برای محکومیت جمهوری اسلامی در پنج د‌ی‌ماه فراخوان داده بودند، یورش آورده و تعدادی از آنان از جمله ناهید شیرپیشه، مادر و منوچهر بختیاری، پدر زنده یاد پویا بختیاری را دستگیر و زندانی کردهاند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز تاثر عمیق از مرگ این دو نوجوان قربانی فقر، و ابراز همدردی با خانواده این جانباختگان، مسئول مرگ این کولبران نوجوان و نیز همه کولبران تاکنون جانباخته و همچنین مسبب مرارت های تمامی آنانی که از همین راه سخت زندگی می‌کنند را فقط و فقط جمهوری اسلامی می‌داند.

وظیفه انسانی و میهنی حکم می کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات، عليه کشتار جنايتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزيم، یاد جانباختگان را گرامی داریم و با بستگان آن ها و دستگیر شدگان خيزش آبانماه همدردی و همبستگی مان را اعلام کنيم.

فریاد مبارزاتی ۱۶ آذر امسال، فقط در آزادی خواهی و دمکراسی طلبی اوج نگرفت، بلکه فساد گسترده‌ی حکومتی، رانت خواری و سیاست های نئولیبرالی دولت را هم نشانه رفت. پلاکاردهائی که در مخالفت با بدترین غارتگری های سوداندوزانه مبتنی بر انواع رانت‌ها، محوطه‌ی دانشگاه تهران را پوشانده بود، نشان داد، روحیه و گرایش به عدالت‌خواهی در میان دانشجویان رو به رشد و گسترش است.

. اهمیت دارد همهی جریانهای سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی، خواستار گذر از آن و بر استقرار جمهوری سکولار و دمکرات برآمده از رای مردم تاکید دارند، برای همراهی، هماهنگی و عمل مشترک متحد شوند. ایجاد ثقل نیرومندی از جمهوریخواهان ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی است.