سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

ملک، پروین

اداره حزب و مدیریت تشکیلات ... یک دانش است؛

ما نباید، و نه می‌توانیم به شیوه‌های گذشته در حزب کار کنیم!

مصاحبه با پروین ملک مسئول گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)