چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا، ضمن حمایت از فراخوان انجمن خانواده جانباختگان پرواز   PS752 و در همبستگی با مبارزات مردم ایران، و علیه حکم تحلیف ریاست جمهوری رئیسی، ...

ناصر در سال ۱۳۶۱، در حالی‌که همسرش شش ماه باردار بود، مجدداً توسط دژخیمان جمهوری اسلامی دستگیر شد، و پس از تحمل شکنجه های جسمی و روحی در اسفند سال ۶۳ ازادگردید. به دنبال مهاجرت به کشور کانادا، با باور بر اندیشه های بشردوستانه، به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد و با تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به این حزب پیوست.