يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

حزب کمونیست عراق

تلاشها برای تقویت نیروهای مسلح عراق، از بین بردن عناصر فاسد در این نیروها و اطمینان از وفاداری آنها به میهن و مردم، مطابق با قانون اساسی نیز ضروری است. این امر همچنین مستلزم پایان دادن به هرگونه تشکیلات مسلح مانند شبه نظامیان است که به طور غیرقانونی و خارج از نهادهای دولتی مربوطه فعالیت می کنند.

حزب کمونیست عراق کمپین گسترده ای در جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و با هدف تهیه بسته های غذایی برای خانواده های فقیر و کم درآمد آغاز کرد. همزمان حزب تلاش هایی در جهت افزایش آگاهی در مورد بهداشت عمومی و اقدامات لازم برای مبارزه با شیوع بیماری همه گیر کرونا آ غاز کرد، و زنان و مردان جوانی که بیشتر آنها از اول اکتبر ۲۰۱۹ در اعتراضات مردمی شرکت داشتند، در صدر این تلاش ها قرار گرفتند.

یکی از چالش های بزرگ دولت جدید عدم اعتماد بین شهروندان و دولت و نهادهای آن در نتیجه سیاست های فرقه ای و فساد بومی (محلی) است. بنابراین اقدامات فوری برای رفع سوء ظن موجود در بین مردم لازم است. همچنین کاملاً واضح است که هیچکدام از وعده های نخست وزیر جدید، الکاظمی، بدون فشار مردمی حاصل نمی شود.

مقامات مسئول و تصمیم گیرنده باید بلادرنگ با کنترل جاری، نسبت به خواست های شهروندان و مطالبات آنها واکنش مناسب نشان دهند. دولت جدید باید با توجه به منافع ملی و در نظر گرفتن حقوق همه شهروندان و فاصله گرفتن از تبعیض و فساد اقتصادی تشکیل شود.

ما با تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورمان، هرگونه تجاوز به مرزهای خاکی، آبی و هوایی را محکوم می کنیم. همچنین ما قاطعانه مخالف تبدیل کشورمان به صحنه تسویه حساب و انتقام هستیم.

حزب کمونیست عراق در ادامه حمایت خود از اعتراضات جاری این کشور، خواهان کناره گیری دولت فعلی عراق شد. در اعلامیه کمتیه مرکزی حزب کمونیست عراق آمده است باید دولتی با شرکت شخصیت هایی تشکیل شود که به میهندوستی، کارآیی و درستکاری شناخته شده باشند.

مهم است اشاره کنیم که مبارزه برای صلح و علیه دخالت امپریالیستی ارتباط نزدیکی با مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر دارد. حزب ما تمامی اقدامات سرکوبگرانه علیه نیروهای میهن‌دوست و دموکراتیک و علیه نیروهای چپ، ترقی، سوسیالیسم و کمونیسم در خاورمیانه و سراسر جهان را محکوم می‌کند.