چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

گزارش

ما نتیجه عملی اقدام جدید دولت ترامپ را جدا از رجزخوانی‌های سیاسی طرفینی، بیش‌ازپیش گامی در هر چه دشوارتر کردن زندگی اقتصادی مردم ایران، بسته شدن فضا برای جامعه مدنی و افزایش اختناق داخلی در ایران، تقویت نقش بالادستی سپاه و تندروهای همراه آن و قدرت گیری هر چه بیشتر نظامیان در عرصه‌های مختلف کشور می‌دانیم.

میهمانان برنامه:

خسرو بندری - مهندس کشاورزی و کارشناس مدیریت توسعه منابع آب

امیر ممبینی - نویسنده و کنشگر سیاسی زیست بومگرا

بحث و گفتگو:

سخنرانان: دکتر مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی

خانم عفت ماهباز در آغاز برنامه از شرکت‌کنندگان خواست، تا در بزرگداشت یاد و خاطرۀ هزاران زن جان‌باخته و زندانی همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قُلیان و نیز همه‌کسانی که برای برابر حقوقی زنان با مردان درراه آزادی و عدالت اجتماعی در ایران و جهان به مبارزه برخاسته‌اند و به یاد مادر لطفی (فروغ تاج‌بخش ) که تازگی‌ها از میان ما رفته است به شکل ایستاده به مدت یک دقیقه به کف زدن بپردازند.

بیانیه  بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در محکومیت ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه.

هیئت ایرانی در پاسخ، به حساسیت جمهوری اسلامی به مواضع حتی کشورهای کوچک اروپایی نظیر نروژ به‌ویژه در اوضاع کنونی اشاره کرد و بر اهمیت موضع‌گیری فعال‌تر نروژ و دیگر کشورهای اروپایی در اتخاذ سیاستی سوم متمایز از سیاست‌های تعرضی دستگاه ترامپ یا سازش باسیاست‌های جمهوری اسلامی تأکید کرد.

در این تظاهرات صدها نفر از بلژیکی‌ها و خارجیان به همراه تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های متنوع حقوق بشری و افراد و کنشگران مستقل و مدنی شرکت داشتند. ایرانیان ساکن بروکسل نیز به اشکال گوناگون به‌صورت فردی و گروهی در این آکسیون شرکت کردند.

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به این کنگره که در آن به نقش چپ در اروپا برای مقابله با پوپولیسم راست و کمک به صلح در منطقه خاورمیانه و ابقای قرارداد اتمی (برجام) و وضعیت حقوق بشر و جنبش کارگری در ایران اشاره شده بود، مورد استقبال حزب چپ آلمان قرار گرفت.

یکی از مشخصه‌های بارز جنبش فدائی فروتنی در برابر واقعیت، عدم اسارت در بندهای الفت یافته و پاسخگویی به الزام تحول بوده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ماحصل پاسخ بخش‌هایی از این جنبش به الزام تحول مبتنی بر تجارب گران‌قدر حیات 48 سالۀ آن است.

سخنرانان:

 

 

 

 

 

 

بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رئوف کعبی - فعال سیاسی چپ

فرامرز دادور - فعال سیاسی چپ