چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

گزارش

برای اولین بار در شهر کلن آلمان غرفه حزب چپ ایران (فداییان خلق) از ساعت ده صبح در این مراسم برقرار شد. غرفه حزب از پوستر و شعارهای گوناگونی که برگرفته محتوای منشور آن بود تزیین شده بود. با شیرینی از بازدیدکنندگان پذیرایی میشد و مورد استقبال بازدید کنندگان از غرفه حزب قرار گرفت.

حزب چپ ایران ( فدائیان خلق) میزی رابه اطلاعیه های حزب به زبان انگلیسی و فرانسه و همچنین پوسترهایی در رابطه با ازادی زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی در زندانهای جهوری اسلامی اختصاص داد.

امسال اول ماه جلوه ای دیگر داشت. تمامی شعارها و پلاکاردهای تظاهرات متوجه مسائل اجتماعی و در نقد اقدامات و برنامه های ائتلاف محافظه کار و دست راستی اتریش بود. با روی کار آمدن دولت دست راستی و تلاش برای بالا بردن ساعات کار، تلاش برای کاستن از قدرت نهادهای مدافع کارگران و کارمندان، به نظر می رسید که امسال بسیجی گسترده تر برای این برنامه صورت گرفته است و مراسم اول ماه مه در وین باشکوه تر از سال های قبل برگزار شد.

همه طیف های چپ بلژیکی و خارجی در جشن اول ماه مه در بروکسل شرکت فعال داشتند!

امسال غرفه برلین که با پلاکارد حزب چپ ایران (فداییان خلق) آذین داده شده بود، چون سالهای گذشته محل مراجعه علاقه مندان آلمانی و ایرانی چپ ایران بود.

گزارش تصویری از مراسم اول ماه مه در بوتبوری - سوئد

 

...

امسال شعار مرکزی راهپیمایان علیه سیاست های اقتصادی مانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه متمرکز بود. در نتیجه این سیاست ها، فشار بر کارگران و کارکنان فرانسوی طی دوره کوتاه ریاست جمهوری مکرون، افزایش چشمگیری یافته است.

مراسم امسال، توسط سندیکاهای کارگری و احزاب چپ سازماندهی شده بود. خواست محوری شرکت کنندگان، رفع تبعیض دستمزد زنان و مردان بود.

گزارش رای‌گیری در کنگره مشترک در رابطه با سه گزینه:

1- تعیین نام بر اساس مضمون کار و بدون ذکر فدائی

2- تعیین نام بر اساس ترکیب مضمون کار و عنوان فدائی

3- تعیین نامی بر اساس عنوان فدائی

طاهر احمدزاده انسان آزاده ای بود که احترام همه گرایش های سیاسی را جلب نموده بود و عموم گرایشات سیاسی او را به خود نزدیک می دانستند. او مسلمان آزاده و نیکخواهی بود که مناسباتش را نه از منشور مذهب و اعتقادات ایدئولوژیک، که بر اساس پایبندی انسانها به عدالت و احترام آنها به آزادی، تنظیم می نمود.