چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارش

خانم عفت ماهباز در آغاز برنامه از شرکت‌کنندگان خواست، تا در بزرگداشت یاد و خاطرۀ هزاران زن جان‌باخته و زندانی همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قُلیان و نیز همه‌کسانی که برای برابر حقوقی زنان با مردان درراه آزادی و عدالت اجتماعی در ایران و جهان به مبارزه برخاسته‌اند و به یاد مادر لطفی (فروغ تاج‌بخش ) که تازگی‌ها از میان ما رفته است به شکل ایستاده به مدت یک دقیقه به کف زدن بپردازند.

بیانیه  بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی در محکومیت ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه.

هیئت ایرانی در پاسخ، به حساسیت جمهوری اسلامی به مواضع حتی کشورهای کوچک اروپایی نظیر نروژ به‌ویژه در اوضاع کنونی اشاره کرد و بر اهمیت موضع‌گیری فعال‌تر نروژ و دیگر کشورهای اروپایی در اتخاذ سیاستی سوم متمایز از سیاست‌های تعرضی دستگاه ترامپ یا سازش باسیاست‌های جمهوری اسلامی تأکید کرد.

در این تظاهرات صدها نفر از بلژیکی‌ها و خارجیان به همراه تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های متنوع حقوق بشری و افراد و کنشگران مستقل و مدنی شرکت داشتند. ایرانیان ساکن بروکسل نیز به اشکال گوناگون به‌صورت فردی و گروهی در این آکسیون شرکت کردند.

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به این کنگره که در آن به نقش چپ در اروپا برای مقابله با پوپولیسم راست و کمک به صلح در منطقه خاورمیانه و ابقای قرارداد اتمی (برجام) و وضعیت حقوق بشر و جنبش کارگری در ایران اشاره شده بود، مورد استقبال حزب چپ آلمان قرار گرفت.

یکی از مشخصه‌های بارز جنبش فدائی فروتنی در برابر واقعیت، عدم اسارت در بندهای الفت یافته و پاسخگویی به الزام تحول بوده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ماحصل پاسخ بخش‌هایی از این جنبش به الزام تحول مبتنی بر تجارب گران‌قدر حیات 48 سالۀ آن است.

سخنرانان:

 

 

 

 

 

 

بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رئوف کعبی - فعال سیاسی چپ

فرامرز دادور - فعال سیاسی چپ

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تورنتو - کانادا برگزار می کند. میهمان سخنران: رفیق بهزاد کریمی از رهبران جنبش فدایی و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به همراه دکلمه شعر و موزیک زنده.

 

 

گردهمایی بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل و اولین سالگرد تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در شامگاه جمعه 19 بهمن 1397 برابر با 8 فوریه 2019 در شهر کالگری - کانادا، برگزار گردید.

گزارش مراسم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - برلین به همراه ویدئو کلیپ.