چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

گزارش

برای حاکمانی که خیال رسیدن به رتبه‌ی اول در منطقه، در بسیاری از شاخص های توسعه تا ۱۴۰۴ را در سر می‌پرورانند، تناقض آشکار این است که دو نیروی اصلی محرک توسعه یافتگی، «معلمان» و «کارگران» (آموزش و تولید) را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و امنیتی قرار داده‌اند.

ما کارگران هفت تپه، برای جلوگیری از ورشکستگی یا پرداخت بدهی ها به دولت، خودمان بلدیم چه بکنیم. ما به راحتی با همین نماینده های کارگری و همکاران در هفت تپه نه تنها میتوانیم بدهی ها را بدهیم بلکه شرکت را به سود رسانی هم برسانیم.

با وجود دستگیری ها، کارگران به درستی از خواسته های خود عقب نشینی نکردند و ضمن ادامه اعتصاب، در حمایت از کارگران بازداشت شده اعتراض خود را به مقابل دادگستری شهر شوش برده اند. تداوم ادامه اعتراض کارگران به این روش قطعا در آزادی دستگیر شدگان و دستیابی به خواسته هایشان بسیار موثر خواهد بود.

زندان های جمهوری اسلامی که قرار بود جایگاه انسان سازی باشد، تجاوز به نسبت جمعیت، بمراتب از جامعه بیشتر است وجوانان زندانی مورد تجاوز لاتها و لمپن ها قرار میگیرند، اغلب وکیل بندها در ازای دریافت پول جوانان را به سردسته لاتها میفروشند، در اصطلاح زندان باین جوانان قربانی و بیگناه عروس می گویند. انسان فروشی و واسطه گری نیروی انتظامی، نشانگر سقوط اخلاقی این باصطلاح حافظان ناموس مردم است.

او شخصیتی چند وجهی داشت. روابط وسیع و گسترده ای با طیف متنوع کنشگران جامعه سیاسی و مدنی، اعم از ایرانی و خارجی، برقرارکرده بود. مبارزی بود نوآور و دائم درجنب و جوش. سکون را برنمی تابید. مرتب درکنکاش بود. تحولات جنبش را تا آخرین مراحل زندگی اش به دقت تعقیب می کرد. درجستجوی پاسخ‌های عملی برای مسایل جنبش بود و با دوستان و رفقایش حتی به هنگام پیشرفت بیمای رایزنی می کرد و توصیه هایش را در کمال تواضع درمیان می گذاشت.

یادمان کشتار سال 67 در بلژیک

در این فراخوان آمده است : اين اسناد براى بررسى نحوه ثبت علت، محل و تاريخ مرگ به منظور فهم شيوه‌هاى پنهانكارى، كتمان حقيقت و فريبكارى توسط مقامات ايرانى اهميت دارد.

فیلم های سخنرانی: محمد اعظمی، امیر حسین بهبودی، جهانگیر اسماعیل پور، فواد تابان.

مراسم خاکسپاری: روز جمعه ۵ اکتبر ۲۰۱۸، ساعتِ ۱۵ (سه بعدازظهر)، در گورستانِ «بورلارن» واقع در شمارۀ ۲۷ خیابانِ بی وِر، ایستگاهِ قطارِ بورلارن