يكشنبه ۲۹ دی‌ ۱۳۹۸ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰

گزارش

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

برگزار کننده: جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

ایران مان را حصر کرده اند؛ اما ایران ما تنها نیست! با هم آزادی را فریاد می زنیم و صدای میهن مان خواهیم شد!

ما برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی، از شما مردم آزادیخواه، سازمانهای مدافع حقوق بشر، احزاب مترقی و تشکلات دمکراتیک دعوت می کنیم تا در این تظاهرات شرکت فعال نموده تا یک صدا و متحد ضمن افشای جنایات حکومت اسلامی علیه مردم ایران، از دولت نروژ، سازمانهای مترقی و حقوق بشر نروژی بخواهیم تا با فشار سیاسی خود، جمهوری اسلامی را مجبور سازنند تا سرکوب، دستگیری و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع ایران را بی درنگ قطع نمایند.

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به سرکوب تظاهرات مردم و قطع اینترنت!

♦️فراخوان به تظاهرات اعتراضی 10 حزب و سازمان در نروژ

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

علیه حکومت غارتگر و مستبد جمهوری اسلامی

سرکوب، دستگیری و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع ایران را بیدرنگ قطع کنید.

«کمیته همبستگی با حقوق بشر در ایران» - نروژ برگزار می کند:

ایران، در آستانه روز جهانی حقوق بشر: دادخواهی، امری محال یا مسئولیتی اجتماعی؟

«سی و یکمین یادمان کشتار جمعی 67»

 

آزادی این عزیزان هر چند موقت و با وثیقه های سنگین است ولی لبخند هر لحظه شان دنیایی ست.

نشست آخرین روز کار بیست و یکمین اجلاس بین المللی احزاب کمونیستی و کارگری که توسط حزب کمونیست ترکیه و حزب کمونیست یونان تدارک و میزبانی شذه بود، با ارائه گزارش از طرف نمایندگان آغاز شد.

به مناسبت انتشار کتاب "تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و مسئولین، ادغام و پذیرش آنان در جامعه سوئد" اثر مشترک مهرداد درویش پور و نیکلاس مونسون آزاده والا از رادیو فرانسه و فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگوها و گزارش هایی در این رابطه تهیه کرده اند که متن نوشتاری و لینک صوتی آن در زیر آمده است.

گوهری که اکنون در کف وحنجره فرزند نهاده است.گوهری که در کف هر کس نهاده نمی شود.برای به کف آوردن آن باید رنج سال‌ها کار کردن را بر خود هموار نمود. حساس بودن و پایبندی به هنرکه از دل تاریخ، ازقلب مردم واز لحظه لحظه حس‌های غریب یک ملت و روح‌های بزرگ آن بر می خیزد را در خود پرورش داد و درد این خیزش را به جان خرید تا لایق جانان گردید.