يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

گزارش

ما همصدا با خانواده آسیب دیدگان خیزش آبانماه، خواهان اعزام کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران برای بررسی و روشن کردن ابعاد این فاجعه هستیم.

سند سیاسی توسط کمیسیونی با مسئولیت ونسنت بوئت از حزب کمونیست فرانسه تهیه و با ۸۶ درصد رأی موافق به تصویب کنگره رسید. این سند در سمت تحقق مبارزه برای حفظ محیط زیست، مبارزه با سیاست های نئولیبرالی و مبارزه با رشد احزاب ماورای راست، چالش با سرمایه داری، با هدف ساختن اروپایی برای مردم، حفاظت از کره زمین و تضمین صلح را در دستور کار قرار داده است.

در اعتراض به اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه ضد انسانی جمهوری اسلامی که با کشتار بیش از سیصد نفر و زخمی کردن هزار نفر و دستگیری بیش ازده هزار نفر ، اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز مردم ایران را به خاک وخون کشید گردهم می آییم.

این مقاومت، نیازمند همبستگی چپ اروپایی است. از ما حمایت کنید! خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شوید! خواستار تحقیق مستقل بین المللی درباره دستور شلیک به معترضان در ایران گردید! و نیز خواهان پایان دادن به تحریم های اقتصادی غیرانسانی و تدارکات جنگی آمریکا و ناتو علیه ایران شوید! سیاست تحریم و تدارک جنگ مستقیما به جنگ منتهی می شود،‌ جنگی که حکام ایران در آن راه فرار از انزوای خود در داخل کشور را می بینند.

شورای شهر اسلو، دانشگاه اسلو، مؤسسه صلح نروژ و مرکز صلح نوبل امسال از مردم دعوت نمودند تا در آستانه روز جهانی حقوق بشر به مدت یک هفته از تاریخ 5-12 دسامبر را گرامی داشته و تجلیل کنند. برهمین اساس فعالیت های زیادی مرتبط با موضوع صلح و حقوق بشر در شهر اسلو انجام شد.

ما مادران ساکت نمی نشینیم. ما مادران و خانواده های داغدیده که در طی ۴۰ سال فرزندان مان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین المللی می خواهیم که روز ۵ دی ماه (۲۶ دسامبر) مصادف با چهل امین روز کشته شدن فرزندان مان، را روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه اعلام‌ کرده و با برگزاری مراسم یادبود، یک دقیقه سکوت کنیم.

ما به عنوان بخشی از جمهوریخواهان ایرانی ساکن بلژیک به همراه بخشی دیگر از جمهوریخواهان اروپا با نام " هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران" از ایرانیان ساکن بلژیک دعوت می کنیم که در تظاهرات جلوی پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ شرکت کنند تا صدای اعتراض به سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و در دفاع از خواسته های مردم معترضی در ایران هر چه بیشتر رساتر شود!

ما حمایت خود را از تظاهرات یازدهم دسامبراعلام می داریم و از همه کسانی که این کشتار را محکوم می کنند مصرانه می خواهیم روز چهارشنبه یازدهم دسامبر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا حضور یابند و به رساترین شکل ممکن فریاد مردم ایران را بازتاب دهند.

تجمع اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل.

سازماندهندگان: هماهنگی ایرانیان اروپا، برای پشتیبانی از قیام مردم ایران!

چهارشنبه 11 دسامبر

در این گفتگوها به پیامدهای خیزش آبان و وظایف اپوزیسون خارج از کشور پرداختم. درگفتگو با رادیو فردا درباره مرز خشونت‌پرهیزی در برابر سرکوب خونبار گفتم معترضان در مواجهه با سرکوب خونبار باید چه کنند و مرز خشونت‌پرهیزی و رواداری برای معترضان کجاست؟