دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

گزارش

این پیمانکاران یا اربابها، تهران و شهرهای بزرگ را به مناطق تحت نفوذ خود تقسیم می کنند، و گروههای کودکان را برای کاربه این مناطق گسیل می دارند. بعصی از این پیمانکاران اتاقهایی در حاشیه شهر اجاره می کنند و چندین کودک را در آنجا اسکان می دهند، تاهمواره در اختیار آنان باشند؛ بدیهی است که این کلبه های محقر فاقد هرگونه امکانات بهداشتی هستند. اکثریت این کودکان زیر ۱٥ سال دارند و افزون بر اینکه از تحصیل و بازی های کودکانه و تفریح در پارکها محروم اند، زیر پوشش و تحت حمایت هیچکدام از سازمانهای دولتی مانند وزارت کار و شهرداری نیستند، و این سازمانها هیچگونه توجهی به وضعیت و سرنوشت ابن فرزندان ستمدیده میهن ندارند.

نامه روابط بین‌الملل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که به خانم کورنلیا ارنست، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا ارسال شد و ایشان در واکنش به این نامه اعلام نمود که به اتفاق رئیس سو کمیسون حقوق بشر در پارلمان اروپا، کنفرانس مطبوعاتی، از جمله در این باره خواهند داشت.

او از جمله پدران دردمندی بود که کوشید فرزندانی مسئول پرورش دهد، اما جمهوری اسلامی او را آسوده نگذاشت. در جریان اعتراضات سال ۸۸ پسرش شهرام عزیز توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به شکل وحشیانه ای به قتل رسید. پس از آن خانواده در زیر فشار دائم قرار داشت و به هر بهانه ای یکی از اعضای خانواده بازداشت می‌شد.

او عضو سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت بود و تا آخرین لحظات زندگی‌ به برقراری سوسیالیسم، رهایی کارگران و زحمتکشان از یوغ سرمایه‌داری و ایجاد جامعه ای عاری از ستم و استثمار باور داشت و بر آرمان‌های انسانی خود پای می‌فشرد.

وجود آب در ماه به صورت کلاسیک و شناخته شدۀ ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن (H2O)، قطعی است. این کشف می تواند دستمایۀ مأموریتهای جدیدی به ماه و از ماه به فراترها، و شاید حتی موجب تغییر بازی برای تسخیر فضا گردد. اما ناسا این کشف را دستمایۀ یک بازی سیاسی قرار داده است. در بودجه گذاری آتی برای ناسا، بودجه ای برای ادامۀ کار اندازه گیر متحرک سوفیا منظور نشده است و ناسا می کوشد تا این اندازه گیر را ابزاری ضرور برای برنامۀ آرتمیس معرفی کند: برنامه ای که خود در اساس سیاسی است.

روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور در همه‌‌ شرایط انعکاس صدای بر حق کسانی بوده‌‌اند که حکومت جمهوری اسلامی ایران در چند ده‌ی گذشته، حقوق بنیادین آنان را نقض وعرصه‌ زیستن در جامعه‌ای آزاد و عادلانه را بر آنان تنگ‌تر کرده‌است. این روزنامه‌نگاران در صف مقدم بازتاب صدای آنانی بوده‌اند که حکومت ایران از هیچ اقدامی برای نقض حقوق صنفی آنان دریغ نکرده‌ است. اکنون روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال با رفتاری مشابه از سوی مدیریت مجموعه روبرو هستند.

حشمت خانم سجادیان شهره به «مامان حشمت»، در میان دوستدارانش، علیرغم زخمی که عمری در درون خود داشت، همواره انسانی مهربان، شاد و خوشرو بود. در دیدار با او هرگز تصور نمی شد که پشت این روحیه‌ی شاداب، زخم اعدام فرزند، رضا زرشگه و داماد، فریدون اعظمی و اعضای پرشمار دیگر خانواده‌ی بزرگش هم‌چون خوره‌ی تلخی لانه کرده‌است.

به دنبال فراخوان مشترک ۳٥ نهاد دمکراتیک و چپ ایرانی ساکن اروپا و آمریکا، سه نهاد دمکراتیک ایرانی مقیم سوئیس با انتشار فراخوان جداگانه ای از هموطنانمان درخواست نمود تا در آکسیونی که این تشکل ها در مخالفت با صدور احکام اعدام توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران، شرکت نمایند.

گردهمایی جمعی ازمدافعان حقوق بشردربلژیک درمقابل پارلمان اروپا

موزیک : بترس از من - گل آذین

تهیه و تدوین: احمد تجاتی

بمناسبت روز جهانی   نه به اعدام  همایشی در مرکز شهر هامبورگ برگزار گردید و سخنرانیهایی بزبان فارسی و المانی اجرا شد.

دراین همایش یکصد و بیست نفر شرکت داشتند، این همایش با فراخوان تلاشگران راه آزادی ایران انجام پذیرفت.

در گردهمایی  یداله بلدی سخنرانی کرد.