شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

گزارش

گزارش اختصاصی از تجمع ده سازمان سیاسی و حقوق بشری در اسلو

بنا به دعوت ده سازمان سیاسی و حقوق بشری در اسلو تجمعی در روز پنج‌شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ در روبروی وزارت امورخارجه نروژ بر گزار گردید

احزاب و جریانات شرکت کننده عبارت بودند از

حزب دمکرات کردستان
...

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات مردم علیه حکومت پشتیبانی می کند. سرکوب وحشیانه انان را محکوم می داند. به خانواده جانباختگان این خیزش تسلیت می گوید. خواهان آزادی زندانیان دستگیر شده خیزش اخیر و دیگر زندانیان سیاسی است. ما از همه هموطنان در فرانسه تقاضا داریم که در تظاهراتی که توسط "هماهنگی ایرانیان" در روز شنبه بر گزار می شود شرکت کنند تا صدای دادخواهانه مردم بتواند پر طنین تر منعکس شود.

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

برگزار کننده: جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

ایران مان را حصر کرده اند؛ اما ایران ما تنها نیست! با هم آزادی را فریاد می زنیم و صدای میهن مان خواهیم شد!

ما برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی، از شما مردم آزادیخواه، سازمانهای مدافع حقوق بشر، احزاب مترقی و تشکلات دمکراتیک دعوت می کنیم تا در این تظاهرات شرکت فعال نموده تا یک صدا و متحد ضمن افشای جنایات حکومت اسلامی علیه مردم ایران، از دولت نروژ، سازمانهای مترقی و حقوق بشر نروژی بخواهیم تا با فشار سیاسی خود، جمهوری اسلامی را مجبور سازنند تا سرکوب، دستگیری و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع ایران را بی درنگ قطع نمایند.

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به سرکوب تظاهرات مردم و قطع اینترنت!

♦️فراخوان به تظاهرات اعتراضی 10 حزب و سازمان در نروژ

در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

علیه حکومت غارتگر و مستبد جمهوری اسلامی

سرکوب، دستگیری و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع ایران را بیدرنگ قطع کنید.

«کمیته همبستگی با حقوق بشر در ایران» - نروژ برگزار می کند:

ایران، در آستانه روز جهانی حقوق بشر: دادخواهی، امری محال یا مسئولیتی اجتماعی؟

«سی و یکمین یادمان کشتار جمعی 67»

 

آزادی این عزیزان هر چند موقت و با وثیقه های سنگین است ولی لبخند هر لحظه شان دنیایی ست.

نشست آخرین روز کار بیست و یکمین اجلاس بین المللی احزاب کمونیستی و کارگری که توسط حزب کمونیست ترکیه و حزب کمونیست یونان تدارک و میزبانی شذه بود، با ارائه گزارش از طرف نمایندگان آغاز شد.