دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

گزارش

این برنامه با همکاری اکثر گروه های اپوزیسیون بطور مشترک و با دعوت رضا مریدی انجام گرفت. قرار است برنامه ای دیگر در یادبود کشتدشدگان ابان در ۵ ژانویه در سالن شهرداری و با همکاری مشترک گروه های اپوزیسیون انجام گیرد.

ایرانیانی که در تظاهرات شرکت کردند یک بار دیگر نشان دادند که همواره در کنار خانواده های جانباختگان و مردم ایران هستند و همشیه نقش حمایت گرانه خود را با مبارزات جوانان، معلمین، زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار مبارز کشور ادامه خواهند داد و در هیچ شرایطی نسبت به سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی علیه مبارزه عادلانه و دمکراتیک مردم ایران بی تفاوت نخواهند بود.

تظاهرکنندگان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله هزاران هم میهنی شدند که به خاطر درخواست حقوق ابتدایی خود در جریان قیام آبان ماه روانه شکنجه گاه ها شده اند. شرکت کنندگان در این گردهمایی همچنین خواستار اعزام یک هیات بین المللی بی طرف برای رسیدگی به فجایع اخیر در ایران شدند.

شرکت کنندگان در این همایش عکس های جانباختگان خیزش آبانماه وعکس های از جانباختگان راه آزادی و عدالت میهنمان در چهار دهه گذشته توسط جمهوری اسلامی وهمچنین تصاویری از گلزار خاوران را به یاد جانباختگان دهه شصت به درب اصلی و دیوار سفارت جمهوری اسلامی نصب نموده و بیاد آنان شمع روشن کردند.

برای پشتیبانی از خواست معترضان، آزادی، عدالت اجتماعی و همدردی با خانواده ها، با ما همراه شوید.

در همبستگی با مطالبات به خون کشیده شده ی مردم ایران، و همراهی با به ستوه آمدگان، در کنارشان می ایستیم!

مادران جان باختگان این فاجعه تاریخ ۵ دی را بعنوان روز اعتراض عمومی به این کشتار اعلام کرده اند. ما با اعلام همبستگی با خيزش اعتراضی مردم، بر ضرورت اقدامی هماهنگ در اين روز در ايران و سراسر جهان تاکيد داريم. وظیفه انسانی و میهنی حکم می کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات عليه کشتار جنايتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزيم، یاد جانباختگان را گرامی داریم

ما ضمن همدردی و همبستگی با خانواده ها، از خواسته های دادخواهانه آسیب دیدگان خیزش آبانماه پشتیبانی می‌کنیم و یاد جانباختگان را گرامی داشته، جنایت حکومت اسلامی ایران را محکوم می کنیم.

ما در بروکسل در حمایت از فراخوان دادخواهانه مادران، تظاهراتی را در میدان لوکزامبورگ، جلوی پارلمان اروپا، برگزار می کنیم. تمام ایرانیان ساکن بلژیک را به شرکت در این حرکت می‌کنیم.

ما همصدا با خانواده آسیب دیدگان خیزش آبانماه، خواهان اعزام کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران برای بررسی و روشن کردن ابعاد این فاجعه هستیم.

سند سیاسی توسط کمیسیونی با مسئولیت ونسنت بوئت از حزب کمونیست فرانسه تهیه و با ۸۶ درصد رأی موافق به تصویب کنگره رسید. این سند در سمت تحقق مبارزه برای حفظ محیط زیست، مبارزه با سیاست های نئولیبرالی و مبارزه با رشد احزاب ماورای راست، چالش با سرمایه داری، با هدف ساختن اروپایی برای مردم، حفاظت از کره زمین و تضمین صلح را در دستور کار قرار داده است.