چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۳ ژوئن ۲۰۲۰

کوروش یزدانی

شعر: سیاوش کسرایی

صدا و موسیقی: کوروش یزدانی