چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱

کوروش یزدانی

شعر: سیاوش کسرایی

صدا و موسیقی: کوروش یزدانی