دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

جبهه ملی ایران - اروپا

هموار کردن راه برای همکاری، ائتلاف و اتحاد درجهت به تحقق رساندن این هدف کارآسانی نیست و لازمه آن تفاهم، آگاهی از ضرورت همکاری و همیاری، همین طور رعایت خطوط قرمز همدیگر و بالاخره، صبر وشکیبایی، پایداری و استقامت در راهی است که در پیش داریم.