يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۹ مارس ۲۰۲۰

تهیه و تنظیم: رُزا روزبهان

آقای عثمان صالح وکیل و سخنگوی نیروهای مخالف برای آزادی و تغییر در ال عبید،‌ روز گذشته به رادیو دبانگا گفت كه دانش آموزان روزهای یكشنبه و دوشنبه ظاهرا خود جوش و بدون برنامه ریزی از قبل،‌ علیه کمبود وسایل نقلیه عمومی به دلیل كمبود سوخت،‌ قطع آب آشامیدنی،‌ افزایش قیمت کالاها و عدم دسترسی به نان دست به اعتراضات زدند.