شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

مهدی ابراهیم زاده

به عقيده ناظران سیاسی چنانچه این اقدام عملی شود، شاهد موج تازه ای از خشنونت و بی ثباتی در منطقه خواهیم بود و دلیل موجهی برای ترس از وقوع آن. اتحادیه اروپا و آلمان الحاق را نقض آشکار قوانین بین المللی میدانند. وزیر خارجه آلمان فدرال پیش از سفر یک هفته و نیم پیش از اسرائیل، نگرانی های خود را درباره برنامه های الحاق، در آنجا بیان کرده بود.

اما هرچه بیشتر به تاریخ اجرای طرح نزدیک میشویم، مقاومت از طرف های مختلف بیشتر می شود. اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس که اسرائیل به دنبال عادی سازی روابط با آنها بوده ، در مورد اقدامات یک جانبه هشدار داده اند. کارشناسان مشهور نظامی و امنیتی هم از بی ثبات شدن امنیت منطقه هراس دارند.

به تصور بولتون، امنیت ملی آمریکا در زمان ترامپ تضعیف شده است. "من فکر می کنم ما رهبری را در زمینه های مختلف به دیگران واگذار کرده ایم." جایگزین ترامپ، هر کس که باشد، مجبور است "با حجم عظیمی از تعمیر امور رو برو خواهد بود".

تیلور همچنین اولین زن سیاه پوست بود و همچنین جوانترین مقام دولتی تا به امروز، در این که این پست را به عهده داشت. استعفای او ظاهراً، اولین استعفایی است، که تاکنون در سطوح بالاتر دولت ایالات متحده و در پیوند با بحث نژادپرستی صورت گرفته است.

برای محافظت از نسل آینده ، ما به "معامله جدید سبز" اجتماعی و عادلانه نیاز داریم که بر مردم تمرکز دارد، تا سود. ما به یک سیاست صنعتی جدید با مفاهیم جدید برای انرژی و تحرک عمومی و یک سیاست صنعتی نیاز داریم که شامل مشارکت مستقیم کارگران باشد.

سبزها شعار اولین اجلاس زیست محیطی سازمان ملل را در سال 1972 گرفتند: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید. وگرنه تنها می مانید. در حدود سال 1980 ، یک جنبش زیست محیطی جهانی رخ داد، که به ژرفای تاریخ، به قرن 18 بازمی گشت و فراتر از همه مرزهای حزب بود: این شامل مواضع سوسیال دموکراتیک ، لیبرال و محافظه کارانه بود - و می توانست سیر وقایع را تغییر دهد.

ایران به دنبال عقب نشینی نظامی ایالات متحده از کل منطقه است و همواره نشان داده است که از توانایی ادامه بازی طولانی تر از اقدامات ماجراجویانه و ناگهانی برخی دولت های دیگر برخوردار است.

در نیمه ماه ژوئیه، شورای نظامیان و نمایندگان شهروندان در مورد تقسیم قدرت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق یک دولت انتقالی باید راه را برای برگزاری انتخابات جدید، تا سه سال آینده آماده و هموار کند. در اطلاعیه سیاسی ۲ صفحه ای که در این باره انتشار یافته از دولت انتقالی بعنوان شورای حاکمیت نام برده شده، که از ۶ شهروند غیر نظامی و ۵ شهروند نظامی تشکیل خواهد شد.