حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - گروه کار ملی - قومی

پیرامون جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» 04.12.2022 - 14:58
آموزش به زبان مادری حق همه ایرانیان 20.02.2022 - 18:53
در حقانیت آرمان ملی و جنبش مانای کردستان! 22.01.2022 - 21:38
در بزرگداشت دستاوردهای نهضت ملی – دموکراتیک ۲۱ آذر 11.12.2021 - 19:32
هر کوره از نفاق در نقده را کور کنیم! 09.08.2021 - 00:13
عرب های ایران وتبعیض ملی علیه آنها 30.07.2021 - 23:54
فریاد در خوزستان، فریاد علیه بی‌آبی، بی عدالتی، بیکاری و تبعیض ملی و قومی! 27.07.2021 - 21:38
انتخابات فرمایشی را تحریم کنیم! 16.06.2021 - 16:03
اقدام ناسنجیده اقلیم کردستان عراق، نفاق افکنانه و مغایر دوستی ملت‌های منطقه است! 12.03.2021 - 21:34
بهره‌مندی از زبان مادری، حق بشری است! 20.02.2021 - 21:23
دستگیری ده‌ها مبارز کرد، خطر اعدام‌ها در خوزستان و تحریکات تازه در بلوچستان! 26.01.2021 - 20:25
بمناسبت «دوی ریبه بندان» 21.01.2021 - 11:05
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش پایانی 20.01.2021 - 22:44
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش ششم 12.01.2021 - 23:43
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش پنجم 05.01.2021 - 23:14
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش چهارم 28.12.2020 - 16:34
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش سوم 21.12.2020 - 15:22
جمع بستی از وضعیت کنونی "مسئله ملی" در ایران - بخش دوم 17.12.2020 - 00:00
شعر خوانی غیرمسئولانه اردوغان و هیاهوی انواع "پان"ها! 14.12.2020 - 22:04
جمع بستی از وضعیت کنونی «مسئله ملی» در ایران - بخش اول 12.12.2020 - 21:07
تعطیلی و لغو امتیاز هفته نامه دو زبانه ترکمنی - فارسی «صحرا» را محکوم می‌کنیم! 28.08.2020 - 21:18
پیام شاد باش نوروزی گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به زبانهای مختلف مردم ایران! 19.03.2020 - 23:21
به مناسبت روز جهانی زبان مادری 20.02.2020 - 19:51
علیه کشتار دهشتناک مردم در ماهشهر! 03.12.2019 - 23:54
زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب 13.11.2019 - 18:08
زخمی دیگر برپیکر هم وطن عرب 12.11.2019 - 23:00
فتنه انگیزی ناسیونالیسم افراطی در تبریز را محکوم می ‬کنیم! 08.11.2019 - 23:50
از حق تحصيل به زبان مادری دفاع كنيم! 24.09.2019 - 23:07
از حق تحصيل به زبان مادری دفاع كنيم! 23.09.2019 - 22:03
فدرالیسم، مصاحبه با وهاب انصاری 21.08.2019 - 21:17
طرح نژادپرستانه، ضد انسانی و کودک آزارانه "بسندگی زبان فارسی" را محکوم می کنیم! 05.08.2019 - 23:24
تلاش برای تحقق آموزش به زبان مادری، مبارزه برای آزادی است! 01.03.2019 - 18:34
تلاش برای تحقق آموزش به زبان مادری، مبارزه برای آزادی است! 19.02.2019 - 21:13
هدف تروریسم دولتی از کشتار فرزندان خلق ترکمن، سرکوب این خلق بود! 16.02.2019 - 23:25
"2ریبه ندان" پرچمی است برای حقانیت مبارزه در راه برابر حقوقی 20.01.2019 - 23:14
هفتاد و سومین سالگرد نهضت «21 آذر» آذربایجان را گرامی می‌داریم! 12.12.2018 - 09:30
تحصیل به زبان مادری حق طبیعی همه انسان‌هاست! 23.09.2018 - 23:10