چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

رُزا روزبهان

مجموعه مشکلاتی که اشاره شد موجب این امر می شود که در بیشتر موارد زنان متخصص مهاجر به قراردادهای شغلی کوتاه مدت در حد یکسال و یا کمتر رضایت بدهند. این طرز استخدام، زنان و خانواده شان را از مزایائی مانند بیمه در محل کار، فوق العاده های شغلی، امکان ارتقاء شغلی در چارچوب استخدام رسمی، برخورداری از دوره های تخصصی که شرکت ها برای کارمندانشان مجانأ ارائه می کنند، و از همه مهمتر امنیت شغلی محروم میکند.

روز 4 اوت سران ارتش و مخالفان یک اعلامیه قانون اساسی را امضا کردند که راه را برای دوره‌ تازه دولت انتقالی هموار می‌کند. طرفین توافق کردند که یک هیات مشترک متشکل از چهره های سیاسی و نظامی بر روند تشکیل یک دولت و پارلمان انتقالی سه ساله نظارت داشته باشد.

آقای عثمان صالح وکیل و سخنگوی نیروهای مخالف برای آزادی و تغییر در ال عبید،‌ روز گذشته به رادیو دبانگا گفت كه دانش آموزان روزهای یكشنبه و دوشنبه ظاهرا خود جوش و بدون برنامه ریزی از قبل،‌ علیه کمبود وسایل نقلیه عمومی به دلیل كمبود سوخت،‌ قطع آب آشامیدنی،‌ افزایش قیمت کالاها و عدم دسترسی به نان دست به اعتراضات زدند.