پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

بین‌المللی

ما کاملاً مطمئن هستیم که چنین اعمال خونین و سرکوبگرانه فقط اوضاع را وخیم تر می کند و باعث نارضایتی، عصبانیت و نفرت گسترده می شود. این مسیری خطرناک است که فقط به تشدید وخامت اوضاع منجر می شود و هیچگونه راه حلی برای درمان مشکلات قدیم و جدیدی که اکثر مردم را گرفتار کرده ارائه نمی دهد.

به عقيده ناظران سیاسی چنانچه این اقدام عملی شود، شاهد موج تازه ای از خشنونت و بی ثباتی در منطقه خواهیم بود و دلیل موجهی برای ترس از وقوع آن. اتحادیه اروپا و آلمان الحاق را نقض آشکار قوانین بین المللی میدانند. وزیر خارجه آلمان فدرال پیش از سفر یک هفته و نیم پیش از اسرائیل، نگرانی های خود را درباره برنامه های الحاق، در آنجا بیان کرده بود.

تلاشها برای تقویت نیروهای مسلح عراق، از بین بردن عناصر فاسد در این نیروها و اطمینان از وفاداری آنها به میهن و مردم، مطابق با قانون اساسی نیز ضروری است. این امر همچنین مستلزم پایان دادن به هرگونه تشکیلات مسلح مانند شبه نظامیان است که به طور غیرقانونی و خارج از نهادهای دولتی مربوطه فعالیت می کنند.

اما هرچه بیشتر به تاریخ اجرای طرح نزدیک میشویم، مقاومت از طرف های مختلف بیشتر می شود. اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس که اسرائیل به دنبال عادی سازی روابط با آنها بوده ، در مورد اقدامات یک جانبه هشدار داده اند. کارشناسان مشهور نظامی و امنیتی هم از بی ثبات شدن امنیت منطقه هراس دارند.

جامعه اسرائیل، جامعه ای بیمار است. از همان ابتدا به کودکانشان میآموزند که نسبت به همه آن دیگران بد گمان باشند و نفرت داشته باشند. سرتاپای جامعه را نظامی گری فرا گرفته است. نمیتوان برای همیشه اینگونه همراه با وحشت و ترس زندگی کرد. حتی سربازان سراپا مسلح را در تصاویر دیده ایم که چگونه از یک کودک فلسطینی هراس دارند.

به تصور بولتون، امنیت ملی آمریکا در زمان ترامپ تضعیف شده است. "من فکر می کنم ما رهبری را در زمینه های مختلف به دیگران واگذار کرده ایم." جایگزین ترامپ، هر کس که باشد، مجبور است "با حجم عظیمی از تعمیر امور رو برو خواهد بود".

حزب کمونیست عراق کمپین گسترده ای در جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و با هدف تهیه بسته های غذایی برای خانواده های فقیر و کم درآمد آغاز کرد. همزمان حزب تلاش هایی در جهت افزایش آگاهی در مورد بهداشت عمومی و اقدامات لازم برای مبارزه با شیوع بیماری همه گیر کرونا آ غاز کرد، و زنان و مردان جوانی که بیشتر آنها از اول اکتبر ۲۰۱۹ در اعتراضات مردمی شرکت داشتند، در صدر این تلاش ها قرار گرفتند.

یکی از چالش های بزرگ دولت جدید عدم اعتماد بین شهروندان و دولت و نهادهای آن در نتیجه سیاست های فرقه ای و فساد بومی (محلی) است. بنابراین اقدامات فوری برای رفع سوء ظن موجود در بین مردم لازم است. همچنین کاملاً واضح است که هیچکدام از وعده های نخست وزیر جدید، الکاظمی، بدون فشار مردمی حاصل نمی شود.

ایران به دنبال عقب نشینی نظامی ایالات متحده از کل منطقه است و همواره نشان داده است که از توانایی ادامه بازی طولانی تر از اقدامات ماجراجویانه و ناگهانی برخی دولت های دیگر برخوردار است.

اتحادیۀ اروپا نهم ماه مه را به عنوان "روز صلح و اتحاد" جشن گرفت. 70 سال قبل زنگ شروع اتحاد اروپا به صدا درآمد. این پروژه حاوی یک غرض و نقشۀ استعماری نسبت به افریقا نیز بود. اما این نقشه به پس صحنه رانده شد.