دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

بین‌المللی

یادگیری از واقعیتها این نیست که از سیاست های مردمی مانند بهداشت همگانی، طرح نوین سبز، مشاغل با مزد کافی، اصلاح عدالت کیفری و مراقبت همگانی از کودکان صرف نظر کنیم، بلکه باید راهکاری را پیش بگیریم که جوابگوی حس یاس اقتصادی طبقه کارگر (سیاه، سفید، لاتین، آمریکای آسیایی و بومی آمریکا) باشد. مردم دارند آسیب می بینند و برای کمک فریاد می زنند. ما باید پاسخ دهیم.

روز یکشنبۀ گذشته بزرکترین توافق تجاری جهانی توسط 15 کشور در آسیا و اقیانوس آرام به تحقق پیوست. "مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای" منطقۀ جدیدی برای تجارت آزاد است که 30 درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. تهدیدی است این، یا یک فرصت؟

در لحظه کنونی ۲ خطر بزرگ، تهدیدی برای این توافق محسوب می شوند؛ یکی کنار رفتن نیکول پاشینیان از قدرت است که منجر به روی کار آمدن داشناک های افراطی تر از پاشینیان در ارمنستان خواهد شد. و خطر دوم نیز تلاشهای ترکیه و نیروهای افراطی آذربایجان برای جا انداختن سیاست «جنگ، جنگ، تا فتح کامل قره باغ» است که می تواند خطر شعله ور شدن دوباره جنگ را افزایش دهد.

بیماری و وضعیت جسمانی نسرین ستوده پس از اعتصاب غدای طولانی او و افزون بر آن، با توجه به تداوم‌ موج اول کرونا در ایران و تشدید خطرناک ابعاد آن در حال حاضر، که روزانه تا ۴۰۰ کشته برجا گذاشته، و خطری که از این بابت جان زندانیان را تهدید میکند، از جمله و همچنین قانون" کاهش مجازات حبس تعزیری " از مصوبه های اخیر مجلس شورای اسلامی ایران، نکاتی است که پیگیرانه با استناد به آنها و تدابیر دیگر، میتوانند مجموعه دلايلی باشند، که بر اساس آن نسرین باید در خانواده خود بماند و دوباره به زندان باز نگردد.

با همه احتراماتی که دارم به ارزشهای فرهنگی جمهوری اسلامی باطلاع شما می رسانم تقاضای سازمان عفو بین المللی را مبنی بر آزادی بدون قید و شرط، نسرین ستوده، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و همه آنهائی را که بخاطر دفاع از حقوق زنان زندانی شده اند امضائ میکنم و خواستار آن هستم که از همه آنها رفع اتهام شده و موجبات آزادشان فراهم شود.

توماس فریدمن تحلیل گر برجسته آمریکایی در مقاله ای در اکونومیک تایمز نوشت: "آمریکا در چهار سال گذشته شاهد سیاست های تفرقه افکنانه و نا صادقانه در حد بی سابقه ای بوده است. در چهار سال گذشته ترامپ پایه های دمکراسی را از حقیقت تهی کرد و حتی یک روز از ریاست جمهوری اش را صرف آن نکرد تا رئیس جمهور همه مردم باشد، و در عوض قواعد را نقض کرد و هنجارها را بی اعتبار ساخت، به شکلی که تاکنون هیچ رئیس جمهوری نکرده است. وی به دروغ و بدون هیچ مدرکی مدعی تقلب انتخاباتی شد و دیوان عالی را فراخواند تا مانع از رای دادن شود."

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نیز در انطباق با اوضاع بس پیچیده ایران، چه در داخل و چه در مناسبات بین المللی آن، می کوشد بیانگر مطالبات موزون جامعه ایران در مسیر توسعه پایدار آن باشد. این رویکرد مشابه، عرصه گسترده همبستگی عمیق بین حزب شما و ما است.

روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر در عصر همان روزی که با ابتکار دوگانه کمیسیون حقوق بشر پارلمان و گروه ایران در پارلمان اروپا مراسمی در بزرگداشت نسرین ستوده صورت گرفته بود، حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) دیداری مجازی با پارلمان اروپا داشت. در این دیدار هیئت نمایندگی حزب شامل فرزانه عظيمی، رزا روزبهان، دکتر حسن نایب هاشم و مهدی ابراهیم زاده و واز گروه ایران در پارلمان اروپا خانم کورنلیا ارنست رئیس این گروه و همکار ایشان خانم کارین شوت پلز کارشناس ایران و خاورمیانه، حضور داشتند.

نسل ما چالش های عظیم بازگشت به مسیر دموکراسی، به یک دولت مشروع را بر آورده کرده است. پیشرفتی را که ما طی چهارده سال(ریاست جمهوری مورالس) به دست آورده ایم به رسمیت شناخته است و می خواهد به آن مسیر ادامه دهد، چون ظهور برنامه سیاسی محافظه کار به ما نشان داده است که بازگشت به عقب حتی در رابطه باپیروزی هایی که ما شاید بازگشت ناپذیر تلقی می کردیم امکان دارد. واقعیت آن است که می تواند رخ دهد. این امر به صورت کامل با برزیل و دولت ماکری در آرژانتین نشان داده شده است.

گرچه پیروزی هرکدام از دو جریان تأثیری در اصل وجودبحران نخواهد گذاشت، اما این به معنای بالسویه بودن تأثیرآن ها بر بحران و کم یا زیادکردن فرکانس آن نیست. چنان که پیروزی بلوک دموکرات ها می تواند اثرآنی در توازن قوای دوطرف نه فقط در آمریکا حتی در مقیاس جهانی برجا بگذارد و تا حدمعینی ( و لااقل برای مدتی) بر آهنگ پیشروی و تاخت و تازجناح واپسگرا و محافظه کارسرمایه تأثیرمنفی بگذارد و فرصت های تازه ای را برای جنبش ها و جریان های ترقی خواه برای حفظ دستاوردها و برخی پیشروی ها فراهم آورد که برای مردم جهان مهم هستند.