جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

احزاب و سازمان‌ها

گفتمان نژادپرستی در آمریکا سیستماتیک و روزمره است و پیشینه ای تاریخی دارد. اعتراضات اخیر و قیام گسنرده در واقع هشداری است به تمامی کسانی که به برتری نژادی اعتقاد دارند و درسی است که آموزه هایش می تواند تاثیراتی به مراتب فراتر از خود جامعه‌ی آمریکا داشته‌باشد.

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدای آن تاریخ تبعیض علیه زنان، اعمال خشونت علیه آنان، تشویق مردسالاری و بی حقوقی زنان بوده است. جمهوری اسلامی سنگسار زنان را قانونی کرده‌است. شلاق زدن را عملی و حتی کشتن زنان را توسط مردان ممکن کرده‌است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به کنوانسیون های بین المللی مانند حقوق بشر و کنوانسیونهای سازمان بين المللي كار (ILO) که خود جز امضا کنندگان آن است، احترام بگذارد. رژیم همچنین باید حقوق مردم ایران را که در این کنوانسیونها به رسمیت شناخته شده است را به رسمیت بشناسد؛

با فراگیرشدن کرونا و امکان شیوع آن در محیط بسته‌ی هر کدام از زندان‌های جمهوری اسلامی، جان زندانیان در معرض خطر جدی است. مهار این بیماری در فضای متراکم زندان‌ها غیر ممکن است. رژیم با آگاهی از این واقعیت، عملا با امتناع از آزادی زندانیان و یا مرخصی دادن به آن‌ها در شرائط بحرانی کنونی، زندان‌ها را به قتلگاه زندانیان تبدیل می‌کند.

بی‌گمان جای خالی رفیق رئیس دانا در مبارزات آتی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان به راحتی پر نخواهد شد، ولی همانگونه که رفیق پرچم مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم را از رفقای پیشن گرفت و در اهتزاز نگه داشت، با تلاش رفقا و یارانش این پرچم بر زمین نخواهد ماند.

مصوبه‌ی کنگره شانزدهم و شورای مرکزی منتخب آن به مدت حدود شش ماه ابقا شدند، تا شورای مرکزی بر اساس قرار کنگره‌ی شانزدهم به کار خود ادامه دهد و مجدداً روی موضوع چگونگی کنشگری سازمان کار کرده و قراری در این مورد برأی تصمیم گیری نهائی به سازمان ارائه دهد.

ما هشدار میدهیم با توجه به محیط بسته زندانها، تغذیه نامناسب، و نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم و گزارشات ضد و نقیضی که از زندانها بگوش میرسد جان دهها هزار زندانی از جمله هزاران زندانی سیاسی-عقیدتی در خطر است.

یک کلیپ از سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) در رابطه با کمپین «اسفند بدون رأی»

مردم در آبان‌ماه گذشته فریاد «نابود باد جمهوری اسلامی» سر دادند و «نه» به جمهوری اسلامی شعار اصلی تظاهرات توده‌ها در اقصی نقاط ایران بود. جمهوری اسلامی به خواست مردم آگاه است، اما هم چنان در تلاش آوردن آن‌ها بر سر صندوق‌های رای و استفاده از رای آن‌ها برای مشروعیت بخشیدن به جنایات خود علیه همین مردم است.

ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، مردم ایران را به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در «پویش اسفند بدون رأی» دعوت می ‌نماییم تا شهروندان ایرانی با کاربست «نافرمانی مدنی» از حقوق شهروندی و شأن رای خود دفاع نمایند. تحریم فعال انتخابات فرصت مناسبی برای استمرار اعتراضات و ساماندهی آن در جهت ارتقاء به جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر است.