سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

احزاب و سازمان‌ها

ناهيد تقوى هم­زمان با انقلاب ١٣٥٧ (1979) هم‌راه بسيارى از اعضاى كنفدراسيون به ايران بازگشت و در ايران مبارزه­اش را براى آزادى و عدالت اجتماعى ادامه داد. او در سال ١٣٦٢ (1983) مجبور به ترك كشورش شد. او اكنون بيش از دو ماه است كه بدون هيچ­گونه توضيح قانونى و حقوقىِ جمهورى اسلامى، تحت بازجوئى و زندان انفرادى قرار دارد و تا كنون تنها توانسته است چند بار با خانواده­اش در ايران تماس تلفنى بگيرد.

در جمهوری اسلامی قانون اساسی و دیگر قوانین رسمی در مغایرت کامل با مفاد اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شناخته‌شده‌ی مردم در سطوح مختلف هستند. این قوانین بر بنیان تبعیض علیه دگر اندیشان، زنان، دگرباشان جنسیتی، اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی، تنظیم شده‌اند. حقوق برابر زنان با مردان، حقوق شهروندی مردم ایران فارغ از مذهب، باور و ملیت آنان، آزادی انتخاب پوشش، شغل، مسافرت، حق طلاق و سرپرستی فرزندان برای زنان به رسمیت شناخته‌ نمی‌شود.

این بود اشاره ای کوتاه به بخشی از اقدامات دولت ملی آذربایجان در مدت کمتر از یک سال. چنانچه سید جعفر پیشه وری ارزیابی کرده بود، نهضت مردم آذربایجان می توانست خیزش سراسری زحمتکشان و آزادیخواهان کشور را درپی داشته باشد و میهن ما را از چنگال ارتجاع داخلی و عوامل خارجی و عقب ماندگی نجات دهد. بدین طریق ایران می توانست در مسیر راه رشد و ترقی و آزادی قرار بگیرد. این گناه بزرگی بود که ارتجاع داخلی و امپریالیست های آمریکا و انگلیس، نمی توانستند به آزادیخواهان آذربایجانی ببخشند. وقتی نتوانستند با طرح توطئه های گوناگون و اتهامات ناروا نهضت ۲۱ آذر را از مسیر خود منحرف کنند، تصمیم به سرکوب و نابودی آن گرفتند.

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و اهدای جایزه صلح نوبل، «کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ» درنظر دارد همایشی آنلاین تحت عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور در تقابل با آن برگزار کند.

 

نامه چهار انجمن حقوق بشری، فرهنگی و مدنی ایرانیان ساکن بلژیک به رؤسای عالی اتحادیه اروپا در رابطه با نجات جان دکتر احمد رضا جلالی 

کمسیون تدارک مضمونی با توجه به روند پيشرفته، کار خود را روی برنامه "فعالیت های سازمان تا کنگره ۱۹" متمرکز کرد و برنامه فعالیت سازمان تا کنگره آتی را بر پايه قرارها تهيه و در اختيار کنگره قرار داد. کنگره در روز آخر برنامه ارائه شده از جانب کميسيون را به رای گذاشت. برنامه "فعاليتهای سازمان تا کنگره ۱۹" با ۹۳ درصد آرا به تصويب رسيد.

خیزش آبان ماه حرکتی بود که در آن تهی دستان و حاشیه نشینان نقش اصلی را داشتند. این نیروها نه صاحب رسانه ای هستند ونه سازمانیابی از پیش تعیین شده داشتند.این نیروها به همراه جوانانی که از بسیاری از کمترین حقوق و امکانات محروم اند، در خیابان ها همدیگر را بازیافته و با گره زدن اعتراض های خود به یکدیگر تلاش می کردند تا صدای خودر را به گوش مردم ایران و جهان برسانند.

اوضاع در ایران ما از هرلحاظ اسفبار و درمسیر انفجاری قراردارد. کیست که نداند علت اصلی بروز این وضعیت را نه در عوامل خارجی و مسائلی نظیر تحریم ها، بلکه در داخل کشور و در حاکمیت نظامی قرون وسطائی، دینی و مبتنی بر تبعیض باید جستجو کرد. نظامی که با استفاده ابزاری ازدین مردم، غارت ثروت ها و منابع طبیعی و دسترنج و حاصل کارمردمان، برباد دادن ثروت های مردمان در سیاست های ماجراجویانه و احمقانه درسطح منطقه، درسوریه و عراق و یمن و لبنان و حمایت ازتروریسم و بنیادگرائی، باری تازه به بحران های منطقه اضافه کرده است.

رفقا، ما به عنوان کمونیست و انترناسیونالیست، وظیفه داریم به جنگ از منظر ناسیونالیسم عاطفی نگاه نکنیم. واقعیت اینست که در زمان فروپاشی اتحاد شوروی مردم آرتساخ، یعنی جمهوری خودمختار قره باغ کوهستانی، براساس همان اصولی که آذربایجان و بسیاری از جمهوری های سابق شوروی اعلام استقلال کردند، حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمودند. مردم قره باغ، که اکثریتشان را ارمنیان تشکیل می دادند، از زمان تشکیل جمهوری فدراتیو سیوسالیستی ماوراء قفقاز اراده خود را توسط رهبرانشان اعلام نموده اند.

ما، سه انجمن دموکراتیک درپاریس همراه با همه آزادی خواهان جهان دراین روز تاریخی فریاد اعتراض خویش را نسبت به تداوم این حکم درگوشه وکنارجان بلند می کنیم. تا آنجا که به ایران مربوط می شود، ما برآنیم که کلیه مقامات مسئول ودست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی باید روزی پاسخگوی سیاست ها، جنایت ها واعمال ضد بشری خویش دردادگاه های صالحه به خاطراعمال شکنجه وکشتار واعدام شهروندان این آب وخاک باشند.