پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ اوت ۲۰۲۰

احزاب و سازمان‌ها

اعدام جنایتی دولتی است. قتل عمدی است که جمهوری اسلامی در چهل و یکسال اخیر همواره اعمال کرده است و برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه از آن بهره برده و لحظه ای غافل نمانده است.بامداد روز چهارشنبه پانزدهم مرداد حکم اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از جمله معترضین دیماه ۹۶ علیرغم اعتراضات سراسری و بین المللی به اجرا گذاشته شد.

کارگران در وضعیت کاری نامطمئنی قرار دارند، در حالی‌که با ادامه خصوصی سازی‌ها و فساد و اختلاس اموال کارخانه مدیران همواره گستاخانه تر می‌شوند، حقوق های عقب افتاده پرداخت نمی‌شوند و کارگران فعال و مبارز زندانی و اخراج می‌شوند.

کشور ما برای حل مشکلات خود با جهان نیازمند رابطه‌ی متوازن با همه کشورها هم در غرب و هم در شرق می باشد. تقسیم جهان به خیر و شر، نه منطق سیاسی دارد و نه منطق اقتصادی، مناسبات با همه کشورها به نفع کشور ما با موقعیت ژئوپولیتیک منحصر به فرد، در خاورمیانه است. از این رو بدون حل مناسبات ایران با آمریکا و بدون پایان دادن به دشمنی با همسایگان، وضع ما به همین منوالی خواهد بود که امروز است و حکمرانی بد، وضع ما را روز بروز بدتر از این هم خواهد کرد.

مبارزه برای حقیقت، ادامه می یابد زیرا باید کار را از داوری تاریخی، به داوری حقوقی نیز رساند. بدون تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، هرگونه سخن گفتن از جامعه‌ی مدنی، حقوق بشر و حکومت قانون در ایران بی معنی است. تنها تضمین نهادینه شدن این ارزش ها، رسیدگی حقوقی و حقیقت‌یابی در مورد عوامل و ریشه‌های آن فجایع است.

موج جدید صدور احکام و اجرای اعدام‌های سیاسی در شرایطی به راه افتاده است که اوضاع کشور هر روز خراب‌تر می‌شود. هزاران بازداشتی اعتراض ‌های آبان ماه ۹۸ اعم از زن و مرد هنوز در زندان هستند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. صدها فعال سیاسی و مدنی با پرونده‌سازی حکومت حبس‌های طولانی و در واقع به مرگ تدریجی در زندان‌ها محکوم شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران عزم خود را برای تشدید سرکوب و نقض هرچه بیشتر حقوق بشر در ایران و تولید هراس در جامعه به قصد جلوگیری از خیزش های آینده جزم کرده است. این احکام در حالی صادر شده است که وکلای این افراد بارها به نحوه رسیدگی به پرونده اعتراض از جمله فقدان دسترسی وکلا به پرونده و نقض جقوق متهمان سخن گقتند.

«هماهنگى ايرانيان - پاريس» ضمن محكوم كردن شديد اعدام اين مبارز سياسى و همدردى و همراهى با خانواده رنجديده او ، هم ميهنان ايرانى مقيم فرانسه را به يك گردهمائى فرامى خواند تا صداى حق طلبى قربانيان شكنجه و سركوب در جمهورى اسلامى را رسا ترسازیم.

گفتمان نژادپرستی در آمریکا سیستماتیک و روزمره است و پیشینه ای تاریخی دارد. اعتراضات اخیر و قیام گسنرده در واقع هشداری است به تمامی کسانی که به برتری نژادی اعتقاد دارند و درسی است که آموزه هایش می تواند تاثیراتی به مراتب فراتر از خود جامعه‌ی آمریکا داشته‌باشد.

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدای آن تاریخ تبعیض علیه زنان، اعمال خشونت علیه آنان، تشویق مردسالاری و بی حقوقی زنان بوده است. جمهوری اسلامی سنگسار زنان را قانونی کرده‌است. شلاق زدن را عملی و حتی کشتن زنان را توسط مردان ممکن کرده‌است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به کنوانسیون های بین المللی مانند حقوق بشر و کنوانسیونهای سازمان بين المللي كار (ILO) که خود جز امضا کنندگان آن است، احترام بگذارد. رژیم همچنین باید حقوق مردم ایران را که در این کنوانسیونها به رسمیت شناخته شده است را به رسمیت بشناسد؛