شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۸ مارس ۲۰۲۰

احزاب و سازمان‌ها

بی‌گمان جای خالی رفیق رئیس دانا در مبارزات آتی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان به راحتی پر نخواهد شد، ولی همانگونه که رفیق پرچم مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم را از رفقای پیشن گرفت و در اهتزاز نگه داشت، با تلاش رفقا و یارانش این پرچم بر زمین نخواهد ماند.

مصوبه‌ی کنگره شانزدهم و شورای مرکزی منتخب آن به مدت حدود شش ماه ابقا شدند، تا شورای مرکزی بر اساس قرار کنگره‌ی شانزدهم به کار خود ادامه دهد و مجدداً روی موضوع چگونگی کنشگری سازمان کار کرده و قراری در این مورد برأی تصمیم گیری نهائی به سازمان ارائه دهد.

ما هشدار میدهیم با توجه به محیط بسته زندانها، تغذیه نامناسب، و نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم و گزارشات ضد و نقیضی که از زندانها بگوش میرسد جان دهها هزار زندانی از جمله هزاران زندانی سیاسی-عقیدتی در خطر است.

یک کلیپ از سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) در رابطه با کمپین «اسفند بدون رأی»

مردم در آبان‌ماه گذشته فریاد «نابود باد جمهوری اسلامی» سر دادند و «نه» به جمهوری اسلامی شعار اصلی تظاهرات توده‌ها در اقصی نقاط ایران بود. جمهوری اسلامی به خواست مردم آگاه است، اما هم چنان در تلاش آوردن آن‌ها بر سر صندوق‌های رای و استفاده از رای آن‌ها برای مشروعیت بخشیدن به جنایات خود علیه همین مردم است.

ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، مردم ایران را به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در «پویش اسفند بدون رأی» دعوت می ‌نماییم تا شهروندان ایرانی با کاربست «نافرمانی مدنی» از حقوق شهروندی و شأن رای خود دفاع نمایند. تحریم فعال انتخابات فرصت مناسبی برای استمرار اعتراضات و ساماندهی آن در جهت ارتقاء به جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر است.

به گمان ما مشکل اصلی ایران استبداد دینی و قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه است و کلیه نیروهای سیاسی باید تمرکز سیاست‌ورزی شان بر حل این مهمترین مشکل کشور باشد. حل این معضل بنیادی به جز با تکیه و تمرکز محوری بر جنبش های اجتماعی مختلف و همبستگی و همسویی آنان میسر نیست.

اقلیت های دینی- مذهبی، به عنوان شهروندان ایران، که باید دارای حقوق کامل و برابر شهروندی با دیگران باشند، در ج.ا.ا. همواره مورد تبعیض های قانونی- حقوقی وعملی بوده و هستند، به ویژه بهائیان ایران.

مردم شریف ومبارز ایران! گفتنِ نۀ بزرگ وقاطع به انتخابات فرمایشی پیش رویِ مجلس، درصورت توفیق، می تواند بازتابِ روشنِ نارضایتی های انباشته شدۀ مردم طی این سال ها، این بار درمقیاس کشوری وبیانگرِخواست آن ها برای اصلاحات وتغییرات اساسی درراستای تامین حقوق دموکراتیک مردم و دستیابی به آزادی ها باشد.

دولت آلمان باید به وضوح بسیار بیشتری از کاربرد قهر علیه مردم معترض ایران و عراق انتقاد کند. حزب چپ آلمان پشتیبان اعتراضات اجتماعی و دمکراتیک مردم ایران علیه رژیم است. بازگشت به صلح تنها زمانی ممکن است که در درون کشورها نیز اعمال قهر خاتمه یابد.