سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

احزاب و سازمان‌ها

ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، مردم ایران را به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در «پویش اسفند بدون رأی» دعوت می ‌نماییم تا شهروندان ایرانی با کاربست «نافرمانی مدنی» از حقوق شهروندی و شأن رای خود دفاع نمایند. تحریم فعال انتخابات فرصت مناسبی برای استمرار اعتراضات و ساماندهی آن در جهت ارتقاء به جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر است.

به گمان ما مشکل اصلی ایران استبداد دینی و قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه است و کلیه نیروهای سیاسی باید تمرکز سیاست‌ورزی شان بر حل این مهمترین مشکل کشور باشد. حل این معضل بنیادی به جز با تکیه و تمرکز محوری بر جنبش های اجتماعی مختلف و همبستگی و همسویی آنان میسر نیست.

اقلیت های دینی- مذهبی، به عنوان شهروندان ایران، که باید دارای حقوق کامل و برابر شهروندی با دیگران باشند، در ج.ا.ا. همواره مورد تبعیض های قانونی- حقوقی وعملی بوده و هستند، به ویژه بهائیان ایران.

مردم شریف ومبارز ایران! گفتنِ نۀ بزرگ وقاطع به انتخابات فرمایشی پیش رویِ مجلس، درصورت توفیق، می تواند بازتابِ روشنِ نارضایتی های انباشته شدۀ مردم طی این سال ها، این بار درمقیاس کشوری وبیانگرِخواست آن ها برای اصلاحات وتغییرات اساسی درراستای تامین حقوق دموکراتیک مردم و دستیابی به آزادی ها باشد.

دولت آلمان باید به وضوح بسیار بیشتری از کاربرد قهر علیه مردم معترض ایران و عراق انتقاد کند. حزب چپ آلمان پشتیبان اعتراضات اجتماعی و دمکراتیک مردم ایران علیه رژیم است. بازگشت به صلح تنها زمانی ممکن است که در درون کشورها نیز اعمال قهر خاتمه یابد.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین با اعلام همبستگی با خانواده‌های قربانیان کشتار رژیم، جنایت جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای مسافربری، دروغ به مردم و کتمان آن را محکوم می کند. از مبارزات مردم ایران، به‌ویژه دانشجویان سراسر کشور که پیشتاز و آغازگر اعتراضات اخیر بودند، حمایت، از خواست آنان مبنی بر پایان دادن به این رژیم آدمکش پشتیبانی می کند

با شرکت دراین تجمع خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران،قربانیان خیزش آبان ماه وسرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیرراگرامی داریم.برای آزادی همه زندانیان سیاسی واعتراض به حکومت جنایتکاراسلامی دربه خاک وخون کشیدن مردم تلاش ورزیم.

هنوزخون جان باختگان قیام آبان برسنگفرش خیابان جاریست،هنوزصدای شکنجه وفریاد اززندان های رژیم قطع نشده است. دستگیر شدگان همچنان دربند دژخیم اند، هنوزبغض راه نفس را درگلومی بندد، که درحادثه سقوط داربست مراسم سوگواری درکرمان عده دیگری ازهموطنان کشته می شوند. حالاپس ازسه روز دروغ پراکنی وتحت فشارهای بین المللی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاجعه دیگری رااعلام می کند.

«هماهنگى ايرانيان - پاريس» چون گذشته تلاش مى كند به سهم خود صداى هم ميهنان خود رارساتر ساخته و پیگير مطالبات آنها درخارج از كشورباشد. به همین منظور از همه آزادی خواهان درخواست می کنددر تجمعى كه به زودى به همين منظور برگزار مى شود شركت نمايند.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس ضمن تسلیت به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، ضمن پاس داشتن خاطره جان باختگان خیزش آبان ماه امسال ودی ماه 96 وجنبش سال88 ودیگرقربانیان این نظام قرون وسطائی درتمامی چهل سال سیطره اش،به سهم خویش ودرمحدوده امکاناتش در جهت رساترکردن فریادحق طلبانه مردم رنجدیده ایران وبازتاب دادن مطالبات آنان می کوشد.