جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

احزاب و سازمان‌ها

ما، سه انجمن دموکراتیک درپاریس همراه با همه آزادی خواهان جهان دراین روز تاریخی فریاد اعتراض خویش را نسبت به تداوم این حکم درگوشه وکنارجان بلند می کنیم. تا آنجا که به ایران مربوط می شود، ما برآنیم که کلیه مقامات مسئول ودست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی باید روزی پاسخگوی سیاست ها، جنایت ها واعمال ضد بشری خویش دردادگاه های صالحه به خاطراعمال شکنجه وکشتار واعدام شهروندان این آب وخاک باشند.

رژیم جمهوری اسلامی که در ردیف بالاترین اعدام کنندگان در جهان قرار دارد، در طی بیش از چهل سال به‌طور مستمر و مداوم دست به جنایت اعدام زده‌، حتی به نماینده‌ی ویژه سازمان ملل اجازه‌ی ورود به ایران و بررسی این موارد را نیز نمی‌دهد.

 نگذاریم تجربه دردناک کشتارهای گذشته رژیم بخصوص کشتارهای دهه شصت و شهریور67 تکرارشود. به هر صورتی که می توانیم برای نجات محکومین به اعدام، برای نجات جان زندانیان سیاسی بخصوص آنان که در اعتصاب غذا بسر می برند، و برای عقب راندن مقامات جنایتکار رژیم از ارتکاب جنایاتی جدید تلاش ورزیم.

عزمی فزاینده نیز از آن سال و روزها تا کنون در اندیشه و تلاش همهٔ ما ریشه دوانده است، مبنی بر این که همهٔ ما تا توش و توان در جان داریم، از پا نخواهیم نشست، تا جانیان آمر و عامل این کشتار عظیم را به پای محکمه نکشانیم و نامشان را با حکم دادگاهی آزاد و محکمه‌ای عادلانه به فهرست جانیان تاریخ نسپاریم. این که این نام‌ها هم اینک نیز ممهور ننگی جاودان شده است، برای آزادگان ایران بسنده نیست!

شرح ایذاء و آزارهایی که رفیق ناصر ما در دفاع از یاران کارگر قبل و بعد از انقلاب در مناطق و کارگاه‌های مختلف کشیده است، کارنامه‌ای است بس طولانی، چرا که ناصر هم با استثمار و هم با استبداد و تبعیض، توامان در ستیز بود. او جامعه و فضای تک‌صدایی را بر نمی‌تابید و از در جا زدن، ایستایی و تعصب گروهی گریزان بود. ناصر جدایی‌های خودساخته و حکومت‌ساخته میان زحمتکشان و مردم را طاقت نمی‌آورد و همواره مشوق هم‌گرایی‌ها در صفوف کارگران و بین فعالان کارگری و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی بود

کشتار عمومی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شاید از نادرترین جنایات حکومتها با چنین ابعادی در تاریخ بشریت باشد. آن سال، خمینی جلاد که جام زهر آتش بس در جنگ هشت ساله با رژیم صدام در عراق را بهناچار سرکشیده بود، دستور اجرای نقشه‌ی شوم قتل عام زندانیان سیاسی را که از مدت ها قبل سران رژیم طراحی کرده بودند، با فرمان کتبی خود صادر کرد.

یاد آور میشویم که یکی از دلایل اصلی به خیابان امدن مردم اعتراض به حرکت ر‌‌ئیس جمهور فعلی در راستای مصادره آرای مردم تا ۸۰٪ به نفع خود بود، که محرک اصلی کشیده شدن مردم به خیابانهای شهرهای این کشور شد.

مابا تأكيد بر ضرورت هرچه سريعتر آزادى همه زندانيان سياسى و ضمن حمايت كامل از مطالبات و تلاشهاى حق طلبانه خانم نسرين ستوده ، باشناخت از رفتار غير مسئولانه حكومت جنايتكار جمهورى اسلامى از ايشان درخواست می کنیم به اعتصاب غذاى خویش پايان بدهند، چرا كه حربه اين رژيم گرفتن جان منتقدين سرشناس و مخالفين خود يا فرارى دادن آنها به اين سوى مرزهاست.

اعدام جنایتی دولتی است. قتل عمدی است که جمهوری اسلامی در چهل و یکسال اخیر همواره اعمال کرده است و برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه از آن بهره برده و لحظه ای غافل نمانده است.بامداد روز چهارشنبه پانزدهم مرداد حکم اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از جمله معترضین دیماه ۹۶ علیرغم اعتراضات سراسری و بین المللی به اجرا گذاشته شد.

کارگران در وضعیت کاری نامطمئنی قرار دارند، در حالی‌که با ادامه خصوصی سازی‌ها و فساد و اختلاس اموال کارخانه مدیران همواره گستاخانه تر می‌شوند، حقوق های عقب افتاده پرداخت نمی‌شوند و کارگران فعال و مبارز زندانی و اخراج می‌شوند.