سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

«به پیش»

مراسم بزرگداشت این مبارزان راه آزادی در پای همان دیواری برگذار شد که محل تیربارانشان بود. جای گلوله‌هایی که هنوز بر دیوار مانده اند، با تأثر و اندوه نظاره گر بزرگداشت خاطره همیشه زنده آنان بودند. شرایط ویژه ای که ویروس کوید ایجاد کرده بود مانع از آن بود که ما حاضران یکدیگر را در آغوش بگیریم و فریاد کنیم که چقدر همدیگر را دوست داریم زیرا که همه ما پاسداران یاد و خاطره زنان مبارزی هستیم که بخاطر داشتن حقوق برابر با مردان و بخاطر آزادی پیکار کردند و به خاک افتادند. ما هستیم که به مبارزات گذشتگان خود افتخار میکنیم و یادشان را زنده نگاه می داریم. برای دفاع از حال و آینده مان.

محققان پیش بینی می کنند که سیر نزولی در سهم انرژیهای مذکور ادامه یابد، زیرا بسیاری از کشورهای اروپائی در صدد خاتمه دادن به برنامه های هسته ای شان و یا تقلیل شدید آن اند: آلمان در سال 2022، بلژیک در سال 2025، اسپانیا در سال 2030 به برنامۀ هسته ای برای تولید الکتریسیته خاتمه خواهند داد و فرانسه – بزرگترین تولید کنندۀ "برق اتمی" - تا سال 2035 تولید خود را به نصف مقدار کنونی تقلیل خواهد داد.

روز یکشنبۀ گذشته بزرکترین توافق تجاری جهانی توسط 15 کشور در آسیا و اقیانوس آرام به تحقق پیوست. "مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای" منطقۀ جدیدی برای تجارت آزاد است که 30 درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. تهدیدی است این، یا یک فرصت؟

وجود آب در ماه به صورت کلاسیک و شناخته شدۀ ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن (H2O)، قطعی است. این کشف می تواند دستمایۀ مأموریتهای جدیدی به ماه و از ماه به فراترها، و شاید حتی موجب تغییر بازی برای تسخیر فضا گردد. اما ناسا این کشف را دستمایۀ یک بازی سیاسی قرار داده است. در بودجه گذاری آتی برای ناسا، بودجه ای برای ادامۀ کار اندازه گیر متحرک سوفیا منظور نشده است و ناسا می کوشد تا این اندازه گیر را ابزاری ضرور برای برنامۀ آرتمیس معرفی کند: برنامه ای که خود در اساس سیاسی است.

بنا به اطلاع یکی از مدیران شرکت چندملیتی شل به رویترز، این شرکت با انجام پروژۀ "تجدید سمتگیری" در نظر دارد عملیات تولید و استخراج نفت و گاز را محدود کند تا به این ترتیب بتواند بودجۀ لازم برای پروژۀ "گذار انرژی" را تأمین کند.

خانم ارنست اعلام کرد هیئت نمایندگی پارلمان اروپا برای مناسبات با ایران، نشستی برگزار خواهد کرد که در آن، قتل نوید افکاری یکی از موضوعات بحث است. خانم ارنست از حکومت ایران خواسته است به پیگرد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز پایان دهد و حقوق و آزادی های دمکراتیک مردم ایران را تضمین کند.

ما به عنوان پارلمان کانادا و در حمایت از جامعه جهانی و پارلمان اروپا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، همبستگی خود را با خانم نسرین ستوده اعلام میداریم و از دولت ایران می خواهیم ایشان و سایر زندانیان سیاسی را که به ناحق زندانی شده اند را آزاد کند.

حزب چپ بلاروس از مقامات فعلی می خواهد كه بلافاصله گفتگو با نمایندگان از همه طیفهای سیاسی و جامعه مدنی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری در آینده نزدیک، آغاز كنند تا یك روند انتخابات آزاد، عادلانه، با نظارت عمومی و شفاف را تضمین كند. این تنها راه متمدنانه برای خروج از بحران سیاسی کنونی و جایگزینی برای خطر سوق کشور در جنگ داخلی است.

بحران کرونا به وضوح نشان داده است که سرمایه داری یک و فقط یکی از شیوه های عملکرد بازار است. این امر به شیوه های تماماً دیگری نیز ممکن است. نوشتۀ حاضر مطالبۀ یک اقتصاد پساکرونائی است، که در آن بازار توسط جامعه محاط و توسط دولت تنظیم می شود.

اتحادیۀ اروپا نهم ماه مه را به عنوان "روز صلح و اتحاد" جشن گرفت. 70 سال قبل زنگ شروع اتحاد اروپا به صدا درآمد. این پروژه حاوی یک غرض و نقشۀ استعماری نسبت به افریقا نیز بود. اما این نقشه به پس صحنه رانده شد.