دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - تورنتو

به منظور اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا برنامه چهل و نهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان که قرار بود در روز اول مارچ در تورنتو برگزار شود لغو می گردد.

سخنران اول این مراسم آقای علی احساسی، نمایندۀ پارلمان کانادا از حزب لیبرال بود که ضمن اشاره به جنایت هولناک کشتار زندانیان سیاسی و ابراز همدردی با خانواده جانباختگان فاجعه ملی اظهار داشت که امیدوار است اینچنین جنایاتی در تاریخ آینده ایران هرگز تکرار نشود.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تورنتو - کانادا برگزار می کند. میهمان سخنران: رفیق بهزاد کریمی از رهبران جنبش فدایی و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به همراه دکلمه شعر و موزیک زنده.