رفتن به محتوای اصلی
تحریم انتخابات
تظاهرات دراعتراض به اعدام درایران درشهر هامبورگ
تظاهرات دانشجويان دانشگاه ام آى تى (MIT) ايالت ماساچوست آمريكا 
گسترش اعدام و کشتار در حکومت اسلامی ایران
مراسم جشن وپایکوبی بمناسبت مرگ رئیسی قاتل وسرجلاد دربرابر کنسولگری هامبورگ
شکوفه های بی قرار
گردهمایی سیدنی در دانشگاه مکواری
تداوم جنایت رژیم علیە کولبرها- اعتراضات و اعتصابها