رفتن به محتوای اصلی

نه به اعدام ، نه به جمهوری اسلامی

۵۰۰ مین روز تحصن مقابل دفتر سازمان ملل در وین