رفتن به محتوای اصلی

به پيشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگران!

به پيشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگران!

روز جهانی کارگران در راه است. روز جهانی کارگران، روز همبستگی کارگران، امسال در کشور ما در شرایطی متفاوت از سال های گذشته برگزار می شود. کشور ما سال پرتلاطم و پر جنب و جوشی را پشت سر گذاشت. طی سال گذشتە اعتصابات و اعتراضات کارگری اوج گرفت و در تداوم آن مردم در بيش از ۸۰ شهر به خيابان ها آمدند و صحنه سياسی کشور را دگرگون کردند. با اين دگرگونی، جنبش زنان به تحرک درآمد و "دختران خيابان انقلاب" به ميدان آمدند. گرچه خيزش مردم در ديماه سال گذشته بعد از يک هفته فروکش کرد، ولی اعتراضات کارگری و تحرکات ديگر اجتماعی تداوم يافته و گسترش پيدا کرده است. اعتراضات با وجود گستردگی به دلیل پراکندگی شان، کمتر بە نتیجە مطلوب می رسند. برای نتیجە بخش شدن این اعتراضات لازم است کە بین آنها پیوند برقرار شود.

شرایط کنونی ايجاب می کند که مراسم اول ماه مه نسبت به سال های قبل گسترده تر و در همبستگی با تحرکات ديگر اجتماعی برگزار گردد و قدرت کارگران و زحمتکشان کشور به نمايش گذاشته شود. برای کارگران و زحمتکشان شاغل و بازنشستە، معلمان، پرستاران و مزدبگيران کە بە کمی دستمزد و حقوق، نداشتن بیمە، امنیت شغلی و حق تشکل معترضند، برای زنانی که از تبعیض دستمزد رنج می برند، برای بیکاران در جستجوی کار و کسانی کە دستمزدشان با ماە ها تعویق پرداخت می شود و برای نيروهای آزادی خواه و عدالت طلب، اول ماه مه فرصتی است برای حضور در تجمعات و تظاهرات، بيان مطالبات و اعلام همبستگی.

کارگران عزيز!

روز کارگر، روز شماست. در قانون کار اين روز به رسمیت شناختە شدە و تعطیل کارگری اعلام شده است. به رسميت شناخته شدن روز کارگر در قانون کار به معنی آن است که کارگران و تشکل های مستقل آنان حق دارند گردهم بيآيند، جشن بگيرند و مطالبات خود را بيان کنند. با اين وجود جمهوری اسلامی و تشکل های کارگری وابستە بە جناح های حکومتی بە قانون کار پايبند نيستند، برای برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر مانع می تراشند و بە جای آن، مراسم تشریفاتی و بی خاصیت و کنترل شدە را برگزار می کنند. يکی از گردانندگان خانە کارگر پیشاپیش نسبت بە آزاد بودن تظاهرات روز کارگر بە نیروهای امنیتی هشدار دادە و خواهان جلوگیری از برگزاری چنین تظاهراتی شدە است. شکی نیست کە تدابیر امنیتی امسال برای جلوگیری از برگزاری مستقلانە روز جهانی کارگر بە مراتب نسبت بە سال های گذشتە بیشتر خواهد شد. با این وجود حضور گستردە شما در تجمعات روز جهانی کارگر می تواند این تلاش ها را بی اثر سازد.

 

کارگران و زحمتکشان!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزاری روز همبستگی جهانی کارگران را حق شما و بخشی از دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری می داند و ضمن محکوم نمودن موانع و تهدیدات دولتی بر سر راە برگزاری آزادانە روز جهانی کارگر، حمایت و همبستگی خود را با کارگران و تشکل های مستقل کارگری اعلام و بر برگزاری گسترده مراسم روز کارگر تاکيد دارد. ما احزاب و سازمان های عدالت خواە را بە حمایت از کارگران و زحمتکشان فرا می خوانیم و آمادگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای همکاری در این مورد را اعلام می داريم.

زندە باد روز جهانی کارگران!

برقرار باد همبستگی زحمتکشان!

 

هيئت موقت موضع گيری حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۳۰ فروردين ۱۳۹۷ (۱۹ آوريل ۲۰۱۸)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید